Emilie Gertz

Emilie Gertz

Ph.d.-stipendiat

Min forskning er centreret omkring hvordan unge kvinder relaterer sig til matematik og de naturvidenskabelige fag gennem deres gymnasieuddannelse på STX. Jeg har fokus på valget af matematik og de naturvidenskabelige fag, som foretages i første halvdel af 1.g. Desuden undersøger jeg hvordan de unge kvinders science identiteter og matematik identiteter udvikler sig og spiller sammen med tanker om fremtiden.

Jeg har en baggrund i matematik og filosofi fra Aarhus Universitet og har derudover undervist som gymnasielærer på både STX og HTX. I en længere periode har jeg undervist på AU i blandt andet matematikkens videnskabsteori, matematikkens historie og datalogiens videnskabsteori. Efterfølgende har jeg undervist i datalogiens historie på KU.

Jeg har vejledt bachelorprojektor i matematikkens historie og matematikken videnskabsteori samt været medvejleder på speciale i matematikdidaktik.

ID: 283334865