Dorte Christiansen Elmeskov

Dorte Christiansen Elmeskov

Forskningskonsulent

Jeg er optaget af at gennemføre evalueringer, undersøgelser og pædagogiske udviklingsprojekter på KU og i Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC), der tilgodeser samarbejdspartneres ønsker og behov. Jeg designer undersøgelser, projekter og evalueringer i tæt dialog med kolleger og samarbejdspartnere, faciliterer processer, indsamler data (fx via observationer, interviews, workshops og spørgeskemaer) og analyserer og formidler resultater, som kan anvendes til at udvikle praksis. 

Som institutpartner på FOOD og DIKU er jeg i løbende dialog med institutterne om deres ønsker og behov for udvikling af undervisning og uddannelse. Jeg underviser desuden på INDs kursus for instruktorer, hvor jeg sammen med en kollega har fokus på at klæde nye instruktorer på til opgaven som undervisere.

ID: 44027541