INDsigt-arkiv – Københavns Universitet

Oversigt over tidligere afholdte INDsigt-seminarer

Hvordan udvikler vi naturfagene gennem evaluering?

12. juni 2018 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Karin Mortensen, ASTRA, programleder for Naturfagenes Evalueringscenter Læs mere

Gymnasielæreres brug af forskningsværktøj til at udvikle egen praksis

08. maj 2018 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik Læs mere

Gymnasieelever, forskningsspørgsmål og museer

10. april 2018 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Marianne Achiam (IND),  Britta Jessen (IND) og Sara Tougaard (SNM) Læs mere

Når studerende går i laboratoriet

05. marts 2018 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Frederik Voetmann Christiansen og Mikkel Willum Johansen, IND Læs mere

Practicing integrity – teaching integrity practitioners

12. december 2017 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Lise Degn og Laura Louise Sarauw, DPU, Aarhus Universitet Læs mere

Fællesfaglig naturfagsundervisning og -prøve

21. november 2017 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Keld Nørgaard, tidligere ansat i Undervisningsministeriet Læs mere

Citizen Science for børn og unge - erfaringer og observationer fra Statens Naturhistoriske Museum

31. oktober 2017 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Pernille Hjort, formidlingschef på Statens Naturhistoriske Museum Læs mere

Matematisk og naturvidenskabelig dannelse i gymnasiet

26. september 2017 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Henrik Kragh Sørensen mfl. fra IND, Sektionen for
Videnskabsteori og Videnskabshistorie Læs mere

Forskellige typer af netværk mellem institutioner, der formidler naturfag i kontekster uden for skolen

23. maj 2017 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Louise Windfeldt, ekstern lektor, ph.d., Institut for Naturfagenes Didaktik Læs mere

Praksiskortlægninger – hvad kan vi bruge dem til?

25. april 2017 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Jan Sølberg, lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik Læs mere

Studie- og forskningsforløb som model for matematikundervisningen i gymnasiet?

28. marts 2017 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Britta Jessen, Institut for Naturfagenes Didaktik. Læs mere

Studietid og studieliv

28. februar 2017 kl. 14:15

INDsigt ved professor Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Læs mere

Udforskning af kommunale netværk på naturfagsområdet

19. januar 2017 kl. 14:15

INDsigt ved ph.d. Ane von der Fehr, Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation Læs mere

Kildecentreret matematikhistorie i gymnasiet

06. december 2016 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Henrik Kragh Sørensen, professor mso, IND, KU
og Kristian Danielsen, ekstern lektor, CSS, AU Læs mere

What does it mean to become a physicist?

23. november 2016 kl. 14:15

INDsigt ved Anders Johansson, ph.d.-studerende på Uppsala Universitet dels ved Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik, dels ved Centrum för genusvetenskap Læs mere

Kønsinklusion på museer og science centre

25. oktober 2016 kl. 14:30

INDsigt ved Marianne Achiam og Henriette Tolstrup Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik Læs mere

Forenklede Fælles Mål– muligheder og begrænsninger for praksis i folkeskolens naturfagsundervisning.

31. maj 2016 kl. 14:15-16:00

Indsigt ved Sanne Schnell Nielsen, Professionshøjskolen UCC og Institut for Naturfagenes Didaktik, KU Læs mere

Studying learning in teaching practices in the museum

26. april 2016 kl. 14:15

INDsigt by Jesús Piqueras, PhD, Senior Lecturer in Science Education, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), Stockholms Universitet. Læs mere

Selvfølgelig skal alle elever i gymnasiet udfordres, men hvordan gør vi?

31. marts 2016 kl. 14:15-16:00

Indsigt ved Nynne Afzelius, Talentchef hos ScienceTalenter i Sorø Læs mere

Computing Students’ Identity Development in Higher Education

04. februar 2016 kl. 14:15-16:00

Indsigt ved Anne-Kathrin Peters Læs mere

TMTM2014 Tidlig matematikindsats til marginalgruppeelever

01. december 2015 kl. 14:15-16:00

Indsigt ved Pia Beck Tonnesen, Metropol Læs mere

Gymnasiale kompetencer for fremtiden - erfaringer fra 'Gymnasiet tænkt forfra'

03. november 2015 kl. 14:15-16:00

Indsigt ved lektor Jan Alexis Nielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Læs mere

AFLYST: Studietid og studieliv

06. oktober 2015 kl. AFLYST

Ny dato for seminaret: 28-02-2017 ved Professor Lars Ulriksen.
Indsigt ved antropolog Christoffer Nejrup, videnskabelig assistent, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Læs mere

AFLYST: The co-construction of gender & science in a science museum

15. september 2015 kl. 14:15-16:00

Indsigt-seminar by Emily Dawson, University College London Læs mere

Har det nogen betydning at blive undervist på engelsk? - Erfaringer og resultater fra to kurser udbudt på engelsk på hhv. SCIENCE og SUND

28. maj 2015 kl. 14:15-16:00

Indsigt ved Camilla Falk Rønne Nissen, cand. mag. i dansk, IND Læs mere

Science camps og naturfaglig almendannelse: Forsøg på at skabe en større grad af naturfaglig almendannelse blandt deltagerne

15. april 2015 kl. 14:15-16:00

Indsigt ved Linda Ahrenkiel, Ph.d.-stipendiat, LSUL Læs mere

IT som lærings- og kommunikationsressource i gymnasiet. Nytænkning af undervisning og aktiviteter ifølge lærere og elever

26. marts 2015 kl. 14:15-16:00

Indsigt ved professor Helle Mathiasen, Institut for Naturfagenes Didaktik Læs mere

Mind the Gut – et udstillingsprojekt og nogle tanker om at formidle ny biomedicinsk forskning

18. februar 2015 kl. 14:15-16:00

Indsigt ved Adam Bencard, Medicinsk Museion Læs mere

Aktiv læring giver forelæsninger baghjul

17. december 2014 kl. 15:15-17:00

INDsigt-seminar ved postdoc Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik Læs mere

Folkeskolereform og naturfagsundervisning

25. november 2014 kl. 14:15-16:00

INDsigt-seminar ved Keld Nørgaard, Undervisningsministeriet Læs mere

Anvendelsesorientering i naturfagsundervisningen i gymnasiet

01. oktober 2014 kl. 14:15-17:30

INDsigt-seminar ved institutleder Jens Dolin og konsulent Lærke Bang Jacobsen. Læs mere

Forskningsprojektet ASTE

11. juni 2014 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Klaus Rasmussen Læs mere

Naturvidenskab, unge og iPads: Tre museers forsøg med at skabe kreativ og medskabende undervisning ved hjælp af iPads

15. maj 2014 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Sigurd Trolle Gronemann, ph.d.-stipendiat DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials), Syddansk Universitet. Læs mere

Undersøgelsesbaseret undervisning i naturfagene - praktiske erfaringer

25. marts 2014 kl. 14:00-17:00

INDsigt ved Claus Jessen Læs mere

Fysikkandidaters veje ind i - og udfordringer i mødet med arbejdslivet

04. februar 2014 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Trine Louise Brøndt Nielsen Læs mere

Vi lærer også noget, når vi ikke går i skole - om uformelle læringssteders potentiale

28. november 2013 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Louise Windfeldt, IND Læs mere

Tegn på innovation: En undersøgelse af hvordan gymnasielærere kan vurdere elevers udvikling af innovationskompetence

05. november 2013 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Jan Alexis Nielsen, IND Læs mere

Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden - De studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser.

08. oktober 2013 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Henriette Tolstrup Holmegaard, IND Læs mere

Hvorfor virker udviklingsprojekter ikke i længden?

18. september 2013 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Jan Sølberg, IND Læs mere

Første år på fysik

04. juni 2013 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Bjørn Friis Johannsen og Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik Læs mere

Anderledes oplevelser for store og små – tilblivelse af og tanker bag udstillingen i Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

02. maj 2013 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Ditte Louise Weldingh, zoofaglig udstillingsleder ved Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Læs mere

TIMSS 2011-undersøgelsen og elevernes præstationer i naturfagene

04. april 2013 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Peter Allerup, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Læs mere

Web 2.0 værktøjer i matematikundervisningen

11. marts 2013 kl. 14:15-16:00

INDsigt seminar ved Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium Læs mere

iPads i anvendelsesorienteret naturfagsundervisning

18. december 2012 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Ulrik Vestergaard, Rødkilde Gymnasium og Bo Dreyer, Haderslev Gymnasium Læs mere

Non-participation in public engagement with science

13. november 2012 kl. 14:15

INDsigt, Emily Dawson, King's College London Læs mere

Læringsstrategier på de videregående uddannelser

08. november 2012 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Berit Lassesen, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival – 10 års erfaringer

04. oktober 2012 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Liva Vrist Rønn og Mikkel Bohm, Dansk Naturvidenskabsformidling Læs mere

Kompetencemål i praksis

06. september 2012 kl. 14:15-16:00

INDsigt seminar ved Tomas Højgaard, Aarhus Universitet Læs mere

Elevers opfattelse af fiktive historier som læringsredskab i naturfag

10. maj 2012 kl. 14:15-16:00

BEMÆRK NY DATO INDsigt ved Mai Murmann, IND/Experimentarium Læs mere

"Et godt kursus med sjove og kloge kolleger" - om betydningen af praksisfællesskab i adjunktpædagogikumforløb.

22. marts 2012 kl. 14:15-16:00

INDsigt seminar ved Rie Troelsen, Syddansk Universitet Læs mere

Talentudvikling i ungdomsuddannelserne

16. februar 2012 kl. 14:15-16:00

INDsigt seminar ved Dorte Lind Damkjær, Syddansk Erhvervsskole - Vejle Tekniske Gymnasium Læs mere

How teaching can affect the learning orchestration of first year science students

13. januar 2012 kl. 13:15

INDsigt seminar by Keith Trigwell, Institute for Teaching and Learning, The University of Sydney Læs mere

Æstetik, læring og menneskesyn

20. december 2011 kl. 14:15

INDsigt ved Adam Bencard, Medicinsk Museion Læs mere

Hvordan imødegås de gymnasiefremmede elevers vanskeligheder ved faglig læsning og sprogforståelse?

07. november 2011 kl. 14:15

INDsigt ved Sarah Bredgaard Stampe Hjorth, Mikkel Stampe Hjorth og Hanne Vejlgaard Nielsen, HTX Køge, EUC Sjælland  Læs mere

Om at være studerende på en kønsskæv uddannelse

28. oktober 2011 kl. 13:15 - 15:00

INDsigt ved Lene Møller Madsen Læs mere

Mobile medier i brobygningen fra Natur- og Biovidenskab til grundskolens naturfag

15. september 2011 kl. 14.15

INDsigt ved Torben Ingerslev Roug, skoletjenesten LIFE.
NB: Seminaret finder sted i August Krogh bygningen Læs mere

"Det er mere levende på museet" - om gymnasieelever på museum

19. maj 2011 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Sally Thorhauge Læs mere

Udvikling af læreruddannelser inden for naturvidenskaben; kan vi gøre det bedre?

14. april 2011 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Keld Nielsen Læs mere

Når celler muterer selv, hvorfor kan mennesker så ikke også gøre det? - Gymnasieelevers brug af naturvidenskab i tværfaglige diskussioner

17. marts 2011 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Jan Alexis Nielsen Læs mere

Hvad kan man lære af at se andre undervise?

22. februar 2011 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Carl Winsløw Læs mere

Gode grunde til laboratoriearbejde i gymnasiet

09. december 2010 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Lærke Bang Jacobsen, Roskilde Universitet Læs mere

Mentorprojektet på Aarhus Universitet. Brug af unge mentorer til rekruttering af nat-studerende

25. november 2010 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Lars B. Krogh, Aarhus Universitet. Læs mere

Besøgende i metamorfose på museum

07. oktober 2010 kl. 14:15-16:00

INDsigt ved Connie Svabo, Roskilde Universitet. Læs mere

'Can I use this?' Capacity beliefs as a way to understand success and retention

08. september 2010 kl. 14:15-16:00

INDsigt by Bob Evans, IND (DSE). Læs mere

Hvilken faglighed møder vi de nye studerende med? - analyse af introforløb på naturvidenskabelige uddannelser

08. juni 2010 kl. 14.15 - 16.00

INDsigt ved Morten Misfeldt, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Læs mere

Hvordan kan vi bruge mobiltelefoner til at skabe engagement hos gymnasieelever på besøg på et science center?

20. april 2010 kl. 14.15 - 16.00

INDsigt ved Anne Kahr-Højland, DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials), Syddansk Universitet Læs mere

Fysik og almendannelsen i gymnasiet - hvordan hænger det sammen?

23. marts 2010 kl. 14.15 - 16.00

INDsigt ved Bjarke Skipper Petersen, IND. NB! Bemærk ændret lokale: KU, Biocenter, Ole Måløes Vej 5, 2200 Kbh. N, Seminarrum 1-2-03 Læs mere

Hvor langt er PISA fra Danmark?

09. marts 2010 kl. 14.15 - 16.00

INDsigt ved Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik. Tilmeldingsfristen forlænget til 8. marts. NB! Ændret lokale: På grund af mange tilmeldinger, har vi flyttet foredraget til August Krogh Institut, Universitetsparken 13, auditorium 02. Læs mere