Konsortiet for matematikkens og naturfagenes didaktik i folkeskolen (KOMAN)

Konsortiet er etableret i 2014 og består af Københavns Professionshøjskole og Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet.

Formålet er at samarbejde om forskeruddannelse indenfor matematikkens og naturfagenes didaktik mshp. undervisning på læreruddannelse til folkeskolen, herunder specielt ph.d.-projekter finansieret af Ph.d.-rådet.

Karakteristisk for konsortiets ph.d.-projekter er at de baseres på og bidrager til den internationale forskning inden for de nævnte fagområder, og samtidig udvikler viden som kan bidrage til at styrke folkeskolens praksis.

Interesserede i at søge Ph.d.-rådet om stipendium under dette konsortium skal henvende sig til ph.d.-koordinator, professor Carl Winsløw.

Fristen for første henvendelse er ved kommende ansøgningstermin 1. marts 2019.

Proceduren er i øvrigt som følger:

A. Senest 1. marts 2019 skal man fremsende en A4-side med beskrivelse af projektidé til CArl Winsløw. Man kan evt. samtidig fremsætte ønske om navngiven hovedvejleder fra Institut for Naturfagenes Didaktik og/eller medvejleder fra Københavns Professionshøjskole.

B. Man sættes i kontakt med en potentiel hovedvejleder og normalt også en potentiel medvejleder. Der aftales et første møde, som skal være afholdt senest 1. april 2019.

C. Ansøgeren arbejder herefter på en fuld projektbeskrivelse som indsendes til den potentielle vejleder senest 1. maj 2019. Der vil være mulighed for vejledning i processen via mail.

D. Ansøgning færdiggøres inden ansøgningsfristen i samarbejde med vejlederne.

Bemærk: Efter hvert af trin A, B og C kan kandidaten få afslag på videre ansøgningsarbejde i konsortiet. Efter trin A afgøres dette af projektidéens relevans og originalitet, efter trin B af den potentielle hovedvejleder, og efter trin C af det samlede vejlederteam. Afgørelserne kan ikke appelleres, men kandidaten fastholder retten til at bruge sine udkast til ansøgning i andre sammenhænge.

Ansøgningen skal følge retningslinjerne fra ph.d.-rådet.

Hvad kan ph.d.-projektet handle om?

Ph.d.-projekter inden for konsortiet mellem IND og Københavns Professionshøjskole vil typisk beskæftige sig med undervisning og bedømmelsesformer inden for matematik eller naturfagene og således være fagdidaktiske. Eksempler på sådanne projekter kan se her:

Forskningsområdet på IND er imidlertid bredere end alene fagdidaktik. Det vil derfor også være muligt at udarbejde ph.d.-projekter med andre fokuspunkter inden for ph.d.-rådets rammer. Det kunne f.eks. være:

  • Tilrettelæggelse af it-understøttede læringsmiljøer
  • Innovationspædagogik og innovationsprocesser i grundskolen
  • Forberedelsen i udskolingen af overgangen til ungdomsuddannelser, især de gymnasiale uddannelser
  • Brug af videnskabshistoriske temaer som indgang til undervisning i naturfagene og matematik
  • Samarbejdsformer, læringskulturer og self-efficacy blandt lærere

Se mere om forskningen på IND på de enkelte forskergruppers sider.