KOMAN: Søg Ph.d.-rådet om at forske i folkeskolens matematik- og naturfagsundervisning

Konsortiet for matematikkens og naturfagenes didaktik i folkeskolen (KOMAN) er etableret i 2014 og består af Københavns Professionshøjskole og Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet.

Formålet er at samarbejde om forskeruddannelse indenfor matematikkens og naturfagenes didaktik mshp. undervisning på læreruddannelse til folkeskolen, herunder specielt ph.d.-projekter finansieret af Ph.d.-rådet.

Karakteristisk for konsortiets ph.d.-projekter er at de baseres på og bidrager til den internationale forskning inden for de nævnte fagområder, og samtidig udvikler viden som kan bidrage til at styrke folkeskolens praksis.

Interesserede i at søge Ph.d.-rådet om stipendium under dette konsortium skal henvende sig til ph.d.-koordinator, professor Carl Winsløw.

Fristen for første henvendelse er 15. februar 2021.