Søg Ph.d.-rådet om at forske i folkeskolens matematik- og naturfagsundervisning

Hvert år udbyder Ph.d.-skolen en række Ph.d.-stipendier til at forske i folkeskolens matematik- og naturfagsundervisning. For at kunne søge et af disse med forskningstilknytning på IND skal du godkendes gennem nedenstående procedure. Samtidig er det en betingelse at der er indgået en samarbejdsaftale med en af Professionshøjskolerne for at du kan indsende din ansøgning.

IND har indgået samarbejdsaftaler med flere af Professionshøjskolerne og er behjælpelig med at få denne del af ansøgningsarbejdet på plads. Samtidig bør du være opmærksom på at Professionshøjskolerne i varierende omfang har sideløbende procedurer for ansøgere, som du må opfylde for at komme i betragtning.

Interesserede i at søge Ph.d.-rådet om stipendium skal henvende sig til ph.d.-koordinator, lektor Lene Møller Madsen .

Fristen for første henvendelse er 15. februar 2022.