Søg Ph.d.-rådet om at forske i folkeskolens matematik- og naturfagsundervisning

Hvert år udbyder Ph.d.-skolen en række Ph.d.-stipendier til at forske i folkeskolens matematik- og naturfagsundervisning. For at kunne søge et af disse med forskningstilknytning på IND skal du godkendes gennem nedenstående procedure. Samtidig er det en betingelse at der er indgået en samarbejdsaftale med en af Professionshøjskolerne for at du kan indsende din ansøgning.

IND har indgået samarbejdsaftaler med flere af Professionshøjskolerne og er behjælpelig med at få denne del af ansøgningsarbejdet på plads. Samtidig bør du være opmærksom på at Professionshøjskolerne i varierende omfang har sideløbende procedurer for ansøgere, som du må opfylde for at komme i betragtning. Ansøgningsfristen er 22. maj 2024 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole og være organiseret i et samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. De ph.d.er, der uddannes, skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside: www.phdraadetforuddannelsesforskning.dk

Ph.d.-rådet afholder to informationsmøder om stipendierne: 

  • Aarhus, tirsdag 30. januar 2024 kl. 13-15
  • København, onsdag 7. februar 2024 kl. 13-15

Flere oplysninger om informationsmøderne kan findes på Ph.d.-rådets hjemmeside: www.phdraadetforuddannelsesforskning.dk

Interesserede i at søge Ph.d.-rådet om stipendium skal henvende sig til ph.d.-koordinator, professor Hanne Andersen.
Fristen for første henvendelse er den 15. februar 2024.

 

 

 

 

 

A. Senest 15. februar 2024 skal man fremsende et kort CV (max 1 A4-side) samt en beskrivelse af projektidé (max 1 A4-side) til Hanne Andersen. Man kan evt. samtidig fremsætte ønske om navngiven hovedvejleder fra Institut for Naturfagenes Didaktik og/eller medvejleder fra en af Professionshøjskolerne.

B. Man sættes i kontakt med en potentiel hovedvejleder og normalt også en potentiel medvejleder. Der aftales et første møde, som skal være afholdt senest 15. marts 2024.

C. Ansøgeren arbejder herefter på en fuld projektbeskrivelse som indsendes til den potentielle vejleder senest 1. maj 2024. Der vil være mulighed for vejledning i processen.

D. Ansøgning færdiggøres inden ansøgningsfristen i samarbejde med vejlederne.

Bemærk: Efter hvert af trin A, B og C kan kandidaten få afslag på videre ansøgningsarbejde i konsortiet. Efter trin A afgøres dette af projektidéens relevans og originalitet, efter trin B af den potentielle hovedvejleder, og efter trin C af det samlede vejlederteam. Afgørelserne kan ikke appelleres, men kandidaten fastholder retten til at bruge sine udkast til ansøgning i andre sammenhænge.

Læs mere på Ph.d.-rådet for uddannelsesforsknings hjemmeside.

 

 

Ph.d.-projekter inden for et konsortie mellem IND og en Professionshøjskole vil typisk beskæftige sig med undervisning og bedømmelsesformer inden for matematik eller naturfagene og således være fagdidaktiske.

Forskningsområdet på IND er imidlertid bredere end alene fagdidaktik. Det vil derfor også være muligt at udarbejde ph.d.-projekter med andre fokuspunkter inden for ph.d.-rådets rammer. Det kunne f.eks. være:

  • Tilrettelæggelse af it-understøttede læringsmiljøer
  • Innovationspædagogik og innovationsprocesser i grundskolen
  • Forberedelsen i udskolingen af overgangen til ungdomsuddannelser, især de gymnasiale uddannelser
  • Brug af videnskabshistoriske temaer som indgang til undervisning i naturfagene og matematik
  • Samarbejdsformer, læringskulturer og self-efficacy blandt lærere

Se mere om forskningen på IND på de enkelte forskergruppers sider.