Universitetspædagogik – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Forskning > Universitetspædagogik

Universitetspædagogik

Forskergruppen 'Universitetspædagogik' arbejder med en bred vifte af temaer vedrørende de videregående naturvidenskabelige uddannelser, især på universitetsniveau, men forskergruppens medlemmer har også erfaringer fra forskning og udvikling inden for gymnasieuddannelserne. En stor del af forskningen vedrører følgende tre temaer:

  • Universitetsstuderendes overgang til og fastholdelse på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser
  • Udvikling af universitetsunderviseres kompetencer og af universitetsundervisning, herunder kapacitetsudvikling i Afrika
  • Faglighed og tværfaglige uddannelser

Forskergruppen har omfattende erfaringer med kvalitative metoder (f.eks. narrative interviews og timeline interview) og med længdesnitsundersøgelser.

En del af gruppens forskning er knyttet til pædagogiske udviklingsprojekter ved Københavns Universitet.

Forskergruppen består af følgende medlemmer:

Mere information på forskergruppens engelsksprogede side.