Universitetspædagogik – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Forskning > Universitetspædagogik

Universitetspædagogik

Forskergruppen 'Universitetspædagogik' arbejder med en bred vifte af temaer vedrørende de videregående naturvidenskabelige uddannelser, især på universitetsniveau, men forskergruppens medlemmer har også erfaringer fra forskning og udvikling inden for gymnasieuddannelserne. En stor del af forskningen vedrører følgende tre temaer:

  • Universitetsstuderendes valg af, overgange til og gennemførelse af tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Gruppen har gennemført en række projekter, som handler om de studerendes overgange på forskellige trin af uddannelserne
  • Udvikling af universitetsunderviseres kompetencer og af universitetsundervisning, herunder kapacitetsudvikling i Afrika
  • Faglighed og tværfaglige uddannelser

 Forskergruppen har omfattende erfaringer med kvalitative metoder (f.eks. narrative interviews og timeline interview) og med længdesnitsundersøgelser. Flere projekter bruger kombinationer af metoder (mixed methods design).

En del af gruppens forskning er knyttet til pædagogiske udviklingsprojekter ved Københavns Universitet.

Forskergruppen består af følgende medlemmer:

Endvidere er følgende knyttet til gruppen:

  • Ph.d.-studerende Camilla Falk Rønne Nissen (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet)
  • Ph.d.-studerende Rie Hjørnegaard Malm (ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo)

Mere information på forskergruppens engelsksprogede side.