Universitetspædagogik

Forskergruppen Universitetspædagogik arbejder med en bred vifte af temaer vedrørende de videregående naturvidenskabelige uddannelser, især på universitetsniveau, men forskergruppens medlemmer har også erfaringer fra forskning og udvikling på andre uddannelsestrin. En del af gruppens forskning er knyttet til pædagogiske udviklingsprojekter ved Københavns Universitet.

 

 

 

 

Gruppens forskning har et særligt fokus på samspillet mellem de studerende, underviserne, uddannelsen og kulturen på universitetet. Dette har ikke mindst været undersøgt i forhold til disse temaer:

  • Studerendes overgange og veje gennem uddannelserne. Forskningen har især undersøgt mødet mellem de studerende og uddannelsernes og undervisningen tilrettelæggelse, og hvilken betydning det har for de studerendes deltagelse i uddannelserne og udvikling af en faglig identitet
  • Laboratorieundervisning og læreprocesser i laboratorier, laboratorieundervisning som epistemisk praksis, spørgsmål om, hvilke kompetencer som kan udvikles i laboratorieundervisningen samt progressionen i de studerendes kompetenceudvikling.
  • Tværfaglige uddannelser og undervisning – først og fremmest på videregående uddannelser, men også i andre dele af uddannelserne. Fokus er især på oversættelsen fra tværfaglig forskning til tværfaglige uddannelser og undervisning.
  • Integrationen af forskning i undervisningen med særligt fokus på studerendes og underviseres erfaringer, og de rammer som afgør, hvordan forskningsbaseret uddannelse tager form.

To nye temaer, som vil blive taget op, er forskning i ph.d.-vejledning og forskning i wicked problems og deres placering i de videregående uddannelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskergruppen har omfattende erfaringer med kvalitative metoder (f.eks. etnografisk feltarbejde og forskellige former for kvalitative interviews), med længdesnitsundersøgelser og arbejder også med kombinationer af kvalitative og kvantitative metoder (mixed methods).

En del af gruppens forskning er knyttet til pædagogiske udviklingsprojekter ved Københavns Universitet.

 

 

 

 

 

Forskergruppen består af følgende medlemmer:

Navn Titel Telefon E-mail
Frederik Voetmann Christiansen Lektor +4552119916 E-mail
Hendra Yusup Agustian Tenure Track Adjunkt +4535334470 E-mail
Henriette Tolstrup Holmegaard Lektor +4535320386 E-mail
Jan Sølberg Lektor +4521697437 E-mail
Katia Bill Nielsen Postdoc +4535326581 E-mail
Katrine Ellemose Lindvig Tenure Track Adjunkt +4535320371 E-mail
Lars Ulriksen Professor +4535320338 E-mail
Marie Larsen Ryberg Adjunkt +4535332377 E-mail
Nina Holst Waaddegaard Videnskabelig assistent +4535332276 E-mail
Rie Hjørnegaard Malm Adjunkt +4535323391 E-mail

Endvidere er følgende knyttet til gruppen:

Navn Titel
Lotte Ebsen Sjøstedt Specialkonsulent
Morten Levinsky Thorsboe Ph.d.-studerende ved RUC
Francesco De Zuani Cassina  Gæste-ph.d.-studerende, foråret 2024
Vera Sprangler  Gæste-ph.d.-studerende, foråret 2024

Kontakt

Professor Lars Ulriksen (forskergruppeleder), ulriksen@ind.ku.dk

Mere information på forskergruppens engelsksprogede side.