Universitetspædagogik

Forskergruppen 'Universitetspædagogik' arbejder med en bred vifte af temaer vedrørende de videregående naturvidenskabelige uddannelser, især på universitetsniveau, men forskergruppens medlemmer har også erfaringer fra forskning og udvikling inden for gymnasieuddannelserne. En stor del af forskningen vedrører følgende tre temaer:

  • Universitetsstuderendes valg af, overgange til og gennemførelse af tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Gruppen har gennemført en række projekter, som handler om de studerendes overgange på forskellige trin af uddannelserne
  • Kompetenceudvikling i laboratorieundervisning på farmaceutuddannelsen. Dette projekt gennemføres sammen med forskergruppen Evaluering og Læring i Naturfaglig Undervisning og med Institut for Farmaci
  • Uddannelsernes geografi - hvad sker der, når man internationaliserer de videregående uddannelser? Hvad sker der med viden, med pædagogikken, med opfattelsen af relevans osv.

Forskergruppen har omfattende erfaringer med kvalitative metoder (f.eks. narrative interviews og timeline interview) og med længdesnitsundersøgelser, men arbejder med kombinationer af metoder (mixed methods).
En del af gruppens forskning er knyttet til pædagogiske udviklingsprojekter ved Københavns Universitet.

Forskergruppen består af følgende medlemmer:

Endvidere er følgende knyttet til gruppen:

  • Postdoc. Katrine Lindvig
  • Ph.d.-studerende Rie Hjørnegaard Malm (ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo)
  • Forskningsassistent Maja Ingerslev Pedersen
  • Konsulent Sofie Kobayashi

Mere information på forskergruppens engelsksprogede side.