Universitetspædagogik

Forskergruppen Universitetspædagogik arbejder med en bred vifte af temaer vedrørende de videregående naturvidenskabelige uddannelser, især på universitetsniveau, men forskergruppens medlemmer har også erfaringer fra forskning og udvikling på andre uddannelsestrin. En del af gruppens forskning er knyttet til pædagogiske udviklingsprojekter ved Københavns Universitet.

 Gruppens forskning har et særligt fokus på samspillet mellem de studerende, underviserne, uddannelsen og kulturen på universitetet. Dette har været undersøgt i forhold til overgange og fastholdelse af studerende gennem hele universitetsuddannelsen og til de studerendes udvikling af en identitet i den sammenhæng og i forhold til. Gruppen har også arbejdet med udvikling af universitetsundervisning og af underviserkompetencer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskergruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Ene Ernst Hoppe Ph.d.-stipendiat +4535334284 E-mail
Frederik Voetmann Christiansen Lektor +4552119916 E-mail
Hendra Yusup Agustian Tenure Track Adjunkt +4535334470 E-mail
Henriette Tolstrup Holmegaard Lektor +4535320386 E-mail
Katia Bill Nielsen Postdoc +4535326581 E-mail
Katrine Ellemose Lindvig Tenure Track Adjunkt +4535320371 E-mail
Lars Ulriksen Professor +4535320338 E-mail
Lene Møller Madsen Lektor +4535320459 E-mail
Marie Larsen Ryberg Postdoc +4535332377 E-mail

Kontakt

Professor Lars Ulriksen (forskergruppeleder), ulriksen@ind.ku.dk

Endvidere er følgende knyttet til gruppen:

Navn Titel Telefon E-mail
Rie Hjørnegaard Malm Ph.d.-studerende (Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo)

Mere information på forskergruppens engelsksprogede side.