Sekretariat

IND's sekretariat varetager instituttets daglige administration samt instituttets studieadministration:

Sebastian Horst

Administrationschef

Christina Larsen

Institutsekretær

 • Økonomi: Bogholderi, udstedelse af eksterne og interne fakturaer, eksterne udlæg, honorarudbetalinger
 • Personale: Ansættelser, timeløn, ferie- og fraværsregistreringer
 • Projektadministration (herunder kontrakter og samarbejdsaftaler)
 • Adgangskort og nøgler

Nadja Nordmaj

Studiesekretær

 • Studieadministration, ph.d.-sekretær, kursusansvarlig, eksamensprotokol og censorhonorar
 • Eksterne udlæg og ansættelser ifm. instruktorater oa. ved IND's kursusaktivitet
 • Bestillinger og indkøb af IT, inventar og kontorartikler
 • Ad hoc lokalebooking, herunder lokalebooking til eksamen

Josefine Pallavicini

Studieadjunkt

 • Support for Viceinstitutleder for Undervisning (VILU)
 • Koordinering og planlægning af undervisning

Annie Grim Balsen

Arrangementskoordinator

 • Koordinator for faste arrangementsserier og enkeltstående IND-arrangementer (ikke undervisning)
 • Bestilling af lokaler, forplejning og lign. til møder og arrangementer