Sekretariat

IND's sekretariat varetager instituttets daglige administration samt instituttets studieadministration:

Sebastian Horst

Administrationschef

Tine Capion Nielsen

AC-fuldmægtig

Christina Larsen

Institutsekretær

  • Økonomi: Bogholderi, udstedelse af eksterne og interne fakturaer, eksterne udlæg, honorarudbetalinger
  • Personale: Ansættelser, timeløn, ferie- og fraværsregistreringer
  • Projektadministration (herunder kontrakter og samarbejdsaftaler)
  • Adgangskort og nøgler

Nadja Nordmaj

Studiesekretær

  • Studieadministration, ph.d.-sekretær, kursusansvarlig, eksamensprotokol og censorhonorar
  • Eksterne udlæg og ansættelser ifm. instruktorater oa. ved IND's kursusaktivitet
  • Bestillinger og indkøb af IT, inventar og kontorartikler
  • Ad hoc lokalebooking, herunder lokalebooking til eksamen