Ledige stillinger

På https://jobportal.ku.dk/alle-opslag/ kan alle aktuelle stillingsopslag fremsøges.

Studieadjunkt til IND. Ansøgningsfrist 1. marts 2023.