Ledige stillinger

Adjunkt (Tenure Track) i Higher Education Research - ansøgningsfrist den 25. juni 2020.  

Lektor i Computational Thinking (sammen med DIKU) - ansøgningsfrist 2. aug. 2020.

På https://jobportal.ku.dk/alle-opslag/ kan alle aktuelle stillingsopslag fremsøges.