Ledige stillinger

Post.doc.-stilling til projektet SCOPE - ansøgningsfrist den 3. maj 2020.  

På https://jobportal.ku.dk/alle-opslag/ kan alle aktuelle stillingsopslag fremsøges.