Ledelse og kontaktpersoner

IND's ledelsesteam drøfter alle opgaver og problemer af betydning for IND og koordinerer og varetager udførelsen af tagne beslutninger.

IND's ledelse

Kontaktpersoner

Arbejdsmiljøudvalg: Institutleder Jan Alexis Nielsen

Studienævnsrepræsentant: Lektor Mikkel Willum Johansen 

Informationssikkerhed: Forskningskonsulent Christine Holm

Ph.d.-koordinator: Professor Hanne Andersen

Ansvarlig for bachelorprojekter og kandidatspecialer: Studiesekretær Nadja Nordmaj

Presseansvarlig: Kommunikationsmedarbejder Magnus Boye