Ledelse

IND's ledelsesteam drøfter alle opgaver og problemer af betydning for IND og koordinerer og varetager udførelsen af tagne beslutninger.

IND's ledelse består af: