Rapporter fra første runde af projekter 2010-2011

De fleste projekter fra den første runde (2010-2011) om anvendelsesorientering af naturvidenskabelige fag er nu afsluttede, og rapporterne kan findes på EMU'ens database for udviklingsprojekter. Nedenfor er der link til de enkelte projekters sider:

Naturvidenskab anvendt i virkeligheden - fra teori til praksis Projektnr. 125495
Ole Gadsbølle, Esbjerg Statsskole

Projekt Fjord og Havmonitorering Projektnr. 125500
Peter Majland, Rødkilde Gymnasium, Biologi C, stx

BIO-zymer Projektnr. 125584
Helle Blæsild, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Møde mellem elev og forsker Projektnr. 125623
Jens Holbech, Aarhus Universitet

Klima - energianvendelse - energiforbedringer Projektnr. 125984
Marianne Helms, Esbjerg Gymnasium og HF

Naturvidenskabsfestival i Zoologisk Have
Louise Weinreich Jakobsen, Professionshøjskolen Metropol

BioTekNet
Pernille Højgaard-Hansen, Herning Gymnasium