31. december 2012

Anvendelsesorientering 2011-2012

Analyseprojekt vedrørende 2. runde af udviklingsprojekter om anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser, januar 2011 - juni 2012.

I perioden januar 2011 - juni 2012 gennemførtes tre udviklingsprojekter under UVM, hvor gymnasier i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner udviklede og afprøvede undervisningsforløb der fokuserer på anvendelsesorientering. De tre projekter kædes sammen af et følgeprojekt, som er ledet af Dansk Naturvidenskabsformidling der sikrer sparring og samarbejde på tværs af de tre projekter. Institut for Naturfagenes Didaktik indgår i projektet med følgeforskning og fælles erfaringsamling. Projektet er finansieret af UVM og de medvirkende institutioner.

Projekteriode for følgeprojektet: Januar 2011 til december 2012. 

Projektgruppe i det tværgående projekt

Lene Friis, DSF
Jens Dolin, IND
Christine Holm, IND (kontakterson vedr. indhold her på denne side)

Relevante hjemmesider

Forsøgsudmelding

Forsøgsudmeldingen til projekterne om anvendelsesorientering i naturvidenskab kom fra Kontoret for gymnasiale uddannelser under Uddannelsesstyrelsen med ansøgningsfrist d. 1. november 2011

Enkeltprojekter 2011-2012

Projekttitlerne linker til rapporterne fra projekterne fra sommeren 2012
Nedenfor er projektbeskrivelser og supplerende materiale fra projekterne.

Møder og fællesaktiviteter

  • Startseminar 13. april 2011 (se nedenfor)
  • Møde med projektlederne i september 2011 og omkring årsskiftet 2011/2012
  • Følgeforskerne besøger enkelte projekter undervej
  • Projekterne afrapporter i juni 2012 til UVM og til følgeprojektet

Startseminar 13. april 2011

Projektledermøde 8. september 2011

Projektledermøde 6. februar 2012