31. december 2016

ASSIST-ME

ASSIST-ME var et EU-forskningsprojekt om evalueringsmetoder i grundskolen og gymnasiet i naturfagene, teknologi og matematik. I projektet undersøges summative og formative evalueringsmetoder som kan støtte og udvikle en undersøgelsesbaseret tilgang i undervisningen.

ASSIST-ME står for Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education.

Institut for Naturfagenes Didaktik var leder af projektet, som løb over fire år fra 2013-2016, med deltagelse fra 8 europæiske lande.

Projektgruppe på IND

 • Jens Dolin, projektkoordinator
 • Jan Alexis Nielsen
 • Jesper Bruun
 • Robert Evans 
 • Sebastian Horst
 • Sofie Birch Jensen
 • Trine Louise Brøndt Nielsen

National Stakeholder Panel i Danmark

Som en integreret del af projektet blev i alle deltagende lande oprettet paneler bestående af centralt placerede personer i det pågældende lands uddannelsespolitiske debat. I Danmark bestod panelet af følgende:

 • Brian Krog Christensen, uddannelseschef, Silkeborg Gymnasium
 • Anne-Marie Engel, forskningschef, Lundbeckfonden
 • Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør, Politiken
 • Orla Hav, formand Folketingets Børne- og undervisningsudvalg
 • Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen Metropol
 • Dorte Lange, næstformand, Danmarks LærerForening
 • Lars Mortensen, afdelingschef, Undervisningsministeriet, Gymnasieafdelingen
 • Anne-Birgitte Rasmussen, formand, Gymnasieskolernes Rektorforening
 • Charlotte Rønhof, underdirektør, Dansk Industri

Panelet havde til opgave at give sparring på forskningsarbejdet i ASSIST-ME og på den måde bidrage til at forskningsresultaterne kan anvendes i en dansk uddannelseskontekst. 

Yderligere information om ASSIST-ME

Projektets internationale hjemmeside: https://assistme.ku.dk/   
Her kan man se de internationale aktiviteter i projektet, samt de artikler, materialer og rapporter, som er blevet publiceret i som led projektet.

Læs nyhed fra kick-off seminaret i 2013: 
EU-forskningsprojektet ASSIST-ME om evaluering er nu igang

Der blev oprettet en gruppe på www.facebook.com/groups/assistme.dk/ for den danske del af projektet.

Rapporter fra ASSIST-ME - ASSIST-ME Report series

https://assistme.ku.dk/resources/report_series/

The aim of the ASSIST-ME Report Series is to provide insight into results from the project. All reports can be found on this website. The reports are peer reviewed by project participants belonging to other institutions than the author. 
ISSN 2246-2325.