ASSIST-ME

ASSIST-ME var et EU-forskningsprojekt om evalueringsmetoder i grundskolen og gymnasiet i naturfagene, teknologi og matematik. I projektet undersøges summative og formative evalueringsmetoder som kan støtte og udvikle en undersøgelsesbaseret tilgang i undervisningen.

ASSIST-ME står for Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education.

Institut for Naturfagenes Didaktik var leder af projektet, som løb over fire år fra 2013-2016, med deltagelse fra 8 europæiske lande.

National Stakeholder Panel i Danmark

Som en integreret del af projektet blev i alle deltagende lande oprettet paneler bestående af centralt placerede personer i det pågældende lands uddannelsespolitiske debat. I Danmark bestod panelet af følgende:

 • Brian Krog Christensen, uddannelseschef, Silkeborg Gymnasium
 • Anne-Marie Engel, forskningschef, Lundbeckfonden
 • Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør, Politiken
 • Orla Hav, formand Folketingets Børne- og undervisningsudvalg
 • Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen Metropol
 • Dorte Lange, næstformand, Danmarks LærerForening
 • Lars Mortensen, afdelingschef, Undervisningsministeriet, Gymnasieafdelingen
 • Anne-Birgitte Rasmussen, formand, Gymnasieskolernes Rektorforening
 • Charlotte Rønhof, underdirektør, Dansk Industri

Panelet havde til opgave at give sparring på forskningsarbejdet i ASSIST-ME og på den måde bidrage til at forskningsresultaterne kan anvendes i en dansk uddannelseskontekst. 

Læs mere på projektets engelske hjemmeside.

Projektgruppe på IND

 • Jens Dolin, projektkoordinator
 • Jan Alexis Nielsen
 • Jesper Bruun
 • Robert Evans 
 • Sebastian Horst
 • Sofie Birch Jensen
 • Trine Louise Brøndt Nielsen