31. december 2016

ASSIST-ME

ASSIST-ME er et EU-forskningsprojekt om evalueringsmetoder i grundskolen og gymnasiet i naturfagene, teknologi og matematik. I projektet undersøges summative og formative evalueringsmetoder som kan støtte og udvikle en undersøgelsesbaseret tilgang i undervisningen.

ASSIST-ME står for Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education.

Projektet ledes af Institut for Naturfagenes Didaktik og løber over fire år fra 2013-2016 med deltagelse fra 8 europæiske lande.

Projektgruppe på IND

 • Jens Dolin, projektkoordinator
 • Jan Alexis Nielsen
 • Jesper Bruun
 • Robert Evans 
 • Sebastian Horst
 • Sofie Birch Jensen
 • Trine Louise Brøndt Nielsen

National Stakeholder Panel i Danmark

Som en integreret del af projektet er i alle deltagende lande oprettet paneler bestående af centralt placerede personer i det pågældende lands uddannelsespolitiske debat. I Danmark består panelet af følgende:

 • Brian Krog Christensen, uddannelseschef, Silkeborg Gymnasium
 • Anne-Marie Engel, forskningschef, Lundbeckfonden
 • Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør, Politiken
 • Orla Hav, formand Folketingets Børne- og undervisningsudvalg
 • Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen Metropol
 • Dorte Lange, næstformand, Danmarks LærerForening
 • Lars Mortensen, afdelingschef, Undervisningsministeriet, Gymnasieafdelingen
 • Anne-Birgitte Rasmussen, formand, Gymnasieskolernes Rektorforening
 • Charlotte Rønhof, underdirektør, Dansk Industri

Panelet har til opgave at give sparring på forskningsarbejdet i ASSIST-ME og på den måde bistå til at forskningsresultaterne kan anvendes i en danske uddannelseskontekst. 

Yderligere information om ASSIST-ME

Der er oprettet en gruppe på www.facebook.com/groups/assistme.dk/ hvor man kan følge den danske del af projektet og kommentere på arbejdet.

Projektets internationale hjemmeside: http://assistme.ku.dk/   
Her vil man kunne følge de internationale aktiviteter i projektet. Her publiceres også rapporter fra projektet.

Læs nyhed fra kick-off seminaret i 2013: 
EU-forskningsprojektet ASSIST-ME om evaluering er nu igang