31. december 2018

ATV-projekt om ”Fremtidens digitale skole”

Digitale Læremidler er gennem de seneste årtier i stigende grad blevet indført i såvel folkeskole som på gymnasiale og videregående uddannelser, og Danmark hører til de lande i verden, der er ganske langt fremme på dette område. Digitale læringsredskaber har stor og positiv betydning, fordi de kan bruges til at differentiere undervisningen, engagere den enkelte elev og styrke indlæringen osv. Imidlertid kan teknologierne bruges mere ambitiøst i Danmark i dag. Det bekymrer ATV’s Digitale Vismænd, at udbredelse og implementering ikke går hurtigere, og at de digitale medier og bagvedliggende teknologiers potentialer ikke realiseres i højere grad. 

Læs mere om projektet her. 

Projektgruppe

Helle Mathiasen, IND, KU

Maja Lænkholm, Projektleder, Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Stephen Alstrup, KU

Helle Rootzén, DTU

Uffe Jankvist, AU

Morten Misfeldt, (daværende AAU, nuværende IND)

Projektperiode

2017-2018