31. december 2012

Drømme om universet

Undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne på Nationalmuseet

Undervisningstilbuddet ”Drømme om universet – skiftet fra det geocentriske til det heliocentriske verdensbillede” er et forløb, hvor rollespil, fysikforsøg og kulturhistoriske kilder og genstande er ingredienserne i et tværfaglig dynamisk historie/fysik forløb, der kræver elevernes aktive deltagelse.

Undervisningstilbuddet ”Drømme om universet” er tilrettelagt som et tværfagligt forløb mellem fagene historie og fysik og kan indgå som en del af et AT- forløb, Det Naturvidenskabelige Grundforløb og Fysik C.

”Drømme om universet” handler om renæssancens naturvidenskabelige nybrud, der fik afgørende betydning for opfattelsen af menneskets plads i universet og selve universets opbygning.

Undervisning/rollespil

Undervisningstilbuddet/rollespillet giver eleverne en levende og autentisk indsigt i renæssancens videnskabelige diskussioner, brevudveksling, forsøg og de resultater, der bidrog til skiftet til det heliocentriske verdensbillede. Eleverne arbejder selvstændigt med kilder, genstande og rekonstruerede forsøg med kopiinstrumenter og løser en række it -opgaver i forløbet.

Det er en forudsætning, at klassens fysiklærer deltager i forløbet, da vedkommende skal stå for den fysikfaglige del.

Læs mere om: