31. december 2016

Elevforudsætninger og faglig progression

Forskningsprojektet Elevforudsætninger og faglig progression er en tematisk fokuseret fortsættelse af følgeforskningsprojekter ”Faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser”, - en pilotundersøgelsen af fire gymnasieskolers løfteevne og følgeforskningsprojektet om mulig understøttelse af gymnasiefremmede elevers faglige udbytte forskningsprojekt.

Forskningsprojektets fokus er på lærernes metoder til forståelse af den enkelte elevs forudsætninger for deres deltagelse i undervisningen. Det indebærer læreraktiviteter, der giver mulighed for at undersøge elevernes faglige kompetencer, sociale kompetencer og studiekompetencer. Forskningsprojektet stiller skarpt på følgende to spørgsmål:

  1. Hvordan opnår lærerne indsigt i den enkelte elevs forudsætninger for at kunne deltage optimalt i og få størst muligt fagligt udbytte af undervisningen, hvad angår den faglige, sociale og studiekompetencemæssige dimension?
  2. Hvordan sikrer lærerne sig, at denne viden kommer i spil, når det gælder den faglige progression i deres konkrete fag?

Projektet vil særligt fokusere på fagene dansk, engelsk og matematik på de fire gymnasiale uddannelser.

Forskningsrapporten kan findes her.

Projektgruppe:

Gitte Ingerslev, Claus Jessen, Christian Jacobsen og  professor Helle Mathiasen, Projektleder

Projektperiode:

2015-2016