31. december 2017

Et bedre første år på KU

For de studerende har det første studieår afgørende betydning – for både den faglige og sociale integration på studiet.

Projekt ”Et bedre første år på KU” forløb i 2015-2017 og rettede sig mod alle der kommer i kontakt med de førsteårsstuderende: undervisere, førsteårskoordinatorer,  studievejledere, mentorer og også mod de førsteårsstuderende. Underviseren og undervisningen er for den studerende det afgørende møde med det enkelte fag.

I projektet fik alle undervisere af førsteårsstuderende på KU et tilbud om at deltage med et selvdefineret udviklingsprojekt i tilknytning til egen undervisning. Man havde også mulighed for at deltage som studieleder, underviserteam -eller kursusansvarlig. Eller måske havde man som underviser allerede gode praksisser som ikke behøvede udvikling, men som man havde lyst til at dele til inspiration for andre.

Projektets formål var at:

  • Udvikle det bedst mulige første år på KU ved at udvikle undervisningen lokalt i forhold til den sammenhæng, undervisningen indgår i (praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling). 
  • Dele og fastholde udviklinger af førsteårsundervisning, i form af en KU Førsteårs-resurse.

Læs om projektet "Et bedre første år på KU" samt andre KUUPI-projekter på: KU's side om pædagogisk-diaktiske initiativer.

Projektgruppe fra IND

Professor Lars Ulriksen

Specialkonsulent Lotte Rienecker

Projektperiode

2015-2017