31. januar 2018

Evaluering af Animationer af Naturens Fænomener

Projektet havde til formål at udnytte de særlige styrker ved animationer som læringsmiddel til at øge børn og unges interesse og forståelse for naturen og naturfaglige emner. Målgruppen var lærere og elever i 4.-8. klasse i hele landet i fagene natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Projektholder var Naturvidenskabernes Hus.

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) gennemførte en evaluering af Animationer af Naturens Fænomener

Evalueringens formål

Formålet med evalueringen var at undersøge elevers og læreres udbytte af animationskonceptet. Hent evalueringsrapport.

Projektgruppe

Olga Trolle, IND

Pernille Vils Rasmussen, Astra

Projektperiode

2016 – 2018