Evaluering af DR ultra:bit

DR ultra:bit er et lærings- og undervisningsprojekt udviklet af DR og støttet af Industriens Fond. DR ultra:bit-indsatsen har haft til formål at give elever mulighed for både at navigere i en verden af teknologi, og samtidig inspirere dem til selv at kunne skabe nye løsninger med teknologi. Elevernes digitale færdigheder skal udvikles gennem leg og undervisning samt gøre dem i stand til ikke blot at anvende teknologien, men også at skabe med teknologien og være kritiske forbrugere.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) står for evalueringen af projektet.

Projektholder

DR

Evalueringens formål

Den endelige evaluering fokuserer på effekten af den samlede ultra:bit-indsats. Evalueringen har haft et særligt fokus på indsatsens påvirkning af årgang ultra:bit og de efterfølgende årgange.

Formålet med evalueringen af DR ultra:bit-indsatsen vare bl.a.:

  • at undersøge det oplevede udbytte af aktiviteter i DR ultra:bit-indsatsen blandt elever ift. teknologiforståelse, forståelse for kodning, nysgerrighed over for teknologi og kritisk stillingtagen til teknologi
  • at gennemføre en undersøgelse blandt lærere af deres oplevede udbytte af indsatsen ift. at have opnået kompetencer inden for kodning, teknologiforståelse samt digital kreativitet
  • at undersøge indsatsens forankring i skolerne

Find rapporter på neuc.dk.

Evalueringens projektgruppe

Olga Trolle, IND

Christina Frausing Binau, Astra

Projektperiode

2018 - 2023