30. juni 2020

Evaluering af DR ultra:bit

DR ultra:bit er et lærings- og undervisningsprojekt udviklet af DR og støttet af Industriens Fond, hvor elever på en hel skoleårgang får mulighed for at lære om kodning, teknologi og digital dannelse. 90% af alle elever, der i sommeren 2018 begyndte i 4. klasse, har fået deres egen micro-computer, som de kan bruge til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning. 

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) står for evalueringen af projektet.

Projektholder

DR

Evalueringens formål

Formålet med evalueringen er at undersøge den oplevede effekt af ultra:bit-indsatsen blandt elever og lærere på årgangen.

Evalueringens projektgruppe

Olga Trolle, IND

Christina Frausing Binau, Astra

Projektperiode

2018 - 2020