Evaluering af Hovedet i Havet

Projektet ’Hovedet i Havet’ havde som ambition at sætte havet på skoleskemaet i naturfagsundervisningen i grundskolen. Projektet ville med udgangspunkt i den nyeste forskning udvikle levende og oplevelsesrig formidling og undervisning, som vækker børn og unges nysgerrighed for den marine verden. Det skulle ske gennem udvikling af en digital platform for marine undervisningsforløb og -materialer, etablering af netværk for skibsbaseret undervisning, forankring af projektet i landets kommuner samt en opkvalificering af naturfagsundervisning og naturfagslærere i grundskolen. Målgruppen for projektet var 4. - 10. klasse i grundskolen, naturfagslærere og naturfagskoordinatorer i landets kommuner. Projektet modtog støtte fra Nordea Fonden.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) stod for at evaluere projektet. Evalueringen satte fokus på to områder:

  • Projektets samarbejde med og forankring i kommuner
  • Opkvalificeringen af lærere og øget brug af havet i naturfagsundervisningen

Evalueringen havde til formål at undersøge disse spørgsmål:

  • Hvordan etablerer projektet et samarbejde med en kommune, så havet kommer på den kommunale dagsorden?
  • Hvordan arbejder projektet hen mod at havet bliver et fortsat fokus for kommunen?
  • Hvordan bidrager projektet til at opkvalificere naturfagslærere i at undervise i havemner? 
  • Hvordan bidrager projektet til, at der kommet øget fokus på havet i naturfagsundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen i grundskolen?

Find evalueringsrapporten på neuc.dk

Projektholder

Aarhus Universitet

Evalueringens projektgruppe

Dorte Christiansen Elmeskov (IND)

Karina Magnussøn Andresen (IND)

Projektperiode

2019 – 2023