31. december 2019

Evaluering af Naturfagsmaraton

Naturfagsmaraton er et årligt tilbagevendende undervisningsforløb til 5. og 6. klasser i hele landet arrangeret af Naturvidenskabernes Hus.

Ved at deltage i Naturfagsmaraton gennem en periode på skolen og det afsluttende lokale arrangement, er det hensigten at give elever og lærere erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, som skal styrke elevernes motivation for at lære mere i de naturvidenskabelige fag.

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) gennemfører en evaluering af Naturfagsmaraton.

Evalueringens formål

Formålet er at evaluere elev- og lærerudbyttet af Naturfagsmaraton. Dette gøres via årligt online spørgeskema og lærerinterviews.

Projektgruppe ved IND / NEUC

Lektor Jan Sølberg

Konsulent Olga Trolle

Projektperiode

September 2016 – ultimo 2019