Evaluering af Unge Forskere 2022-2024

Unge Forskere er Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence. Unge Forskeres vision er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan - også de mest talentfulde. Gennem problembaseret projektarbejde og konkurrence får talenterne mulighed for at dyrke deres interesse for science. Science EXPO er Unge Forskeres finale. Her viser og forklarer de mange deltagere deres felt inden for videnskab og teknologi.

Formålet med Unge Forskere er:

 • At deltagerne får et højt udbytte af konkurrencen i form af kompetencer, netværk og øget interesse for STEM.
 • At deres deltagelse er med til at styrke talentudviklingen på skoler og ungdomsuddannelser i Danmark.
 • At styrke arbejdet med innovation, idéudvikling og naturvidenskabelig arbejdsmetode i den daglige undervisning via forberedelserne til konkurrencen ude på skolerne.
 • At skabe interesse og synlighed omkring STEM gennem regionale semifinaler og Science EXPO. Disse begivenheder genererer opmærksomhed fra omverdenen både lokalt og nationalt og er med til at hylde og fejre deltagerne, som derigennem kan være med til at inspirere klassekammeraterne og øge interessen for STEM generelt.

Formålet med Science EXPO er:

 • At give talentfulde unge erfaring med at formidle egne projekter.
 • At understøtte det inspirerende og motiverende naturfaglige møde mellem børn, unge og STEM-fagene generelt.
 • Generelt at inspirere og fastholde børn og unges nysgerrighed for selv at undersøge problemstillinger inden for naturvidenskab og teknologi.
 • At alle lærere der besøger Science EXPO med deres klasser, får en forståelse af, at deres elever kan få noget ud af Unge Forskere, og motiveres til selv at prøve det af med egne elever.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) står for evalueringen af projektet.

Projektholder

Astra

Evalueringens formål

Formålet med evalueringen er at:

 1. Give sparring på Unge Forskeres online spørgeskema, som sendes til finalister efter finalen i april
 2. Undersøge på hvilken måde deltagelsen i Unge Forskere bidrager til, at alle eleverne oplever det meningsfuldt at arbejde med innovation, idéudvikling og naturvidenskabelige arbejdsmetoder i forberedelserne til at deltage i Unge Forskere, også selvom de ikke alle bliver udtaget til at deltage i semifinaler
 3. Undersøge hvordan Unge Forskere understøtter udviklingen af en naturfaglig kultur på de skoler, der deltager i forberedelserne til at deltage i Unge Forskere. Naturfaglig kultur skal her forstås som “de normer, værdier, overbevisninger, forventninger og konventionelle handlinger som præger de aktører der beskæftiger sig med naturfagene på den enkelte skole” (Sølberg, 2006). Der fokuseres i denne evaluering på grundskoler. Denne del af evalueringen afrapporteres i case-form.
 4. Undersøge i hvilken grad Science EXPO giver besøgende lærere og elever lyst til selv at deltage i Unge Forskere og hvilke elementer på SE der motiverer dem.

Projekt: Evaluering af Unge Forskere 2022-2024

Projektperiode : 2022-2024

Evalueringens projektgruppe

Olga Trolle (IND)

Karina Magnussøn Andresen (IND)