01. marts 2018

Øgning af elevernes udbytte af det praktiske og undersøgende arbejde i skolens biologiundervisning gennem formative evalueringer

Projektet vil undersøge, hvordan man kan øge elevernes udbytte af det praktiske og undersøgende arbejde i biologiundervisningen gennem en kvalificering af den formative evaluering. Projektet vil i samarbejde med folkeskolelærere udvikle og empirisk teste didaktiske designs med tilknyttet understøttende materiale i form af kompetencemålsformater. De didaktiske designs vil integrere lærings- og evalueringsaktiviteter, og de vil tage udgangspunkt i progressionsopdelte kompetencemål.

Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem KU & Professionshøjskolen, UCC

Projektgruppe

Ph.d.-studerende Sanne Schnell Nielsen, projektleder

Professor Jens Dolin

Projektperiode 

1/3-2015 til 1/3-2018