Forskningsbaseret uddannelse på universitetet

Dette projekt stiller skarpt på, hvordan idéen om forskningsbaseret uddannelse i øjeblikket genopfindes og antager nye former. Med afsæt i Københavns Universitets strategiske satsning på at udvikle forskningsintegrerende undervisning undersøger dette projekt de forskellige betingelser og organiseringer, der har betydning for, hvordan integrationen af forskning og undervisning tager form.

Studerende i laboratorium
Fotograf: Henrik Ørslev

Forskningsbaseret uddannelse er et nøgleprincip for det moderne universitetet, men kan tage forskellige former afhængig af konteksten, fagfeltet og hvordan det er organiseret. I dette projekt kombineres deltagerobservation, interviews og samtidshistoriske metoder for at belyse, hvordan ambitionen om at integrere forskning og undervisning tager form på forskellige fagområder, hvad dets organisering betyder for undervisningen, samt hvilke udfordringer og potentialer, der er for at koble forskning og uddannelse.

Målet er at opnå indsigter, der kan kvalificere Københavns Universitets videre indsatser, men også at belyse de bredere betingelser, der tegner forholdet mellem forskning og uddannelse på universitet af i dag.

Projektleder

Postdoc Marie Larsen Ryberg

Projektperiode

December 2020 til november 2023