31. december 2020

Evaluering af Fremtidens skole

Formålet med projektet ’Sammen skaber vi fremtidens skole’ er at opkvalificere naturfagslærere i udskolingen med kompetencer, der gør dem i stand til i naturfaglige teams at udvikle, planlægge og gennemføre fællesfaglig naturfagsundervisning i samarbejde med lokale virksomheder. Kompetenceudviklingen er målrettet naturfagslærere fra tre udvalgte kommuner, hvorefter projektets resultater fra disse kommuner skal spredes til yderligere kommuner.
Projektet gennemføres over en periode på tre skoleår.

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) står for evalueringen af projektet.

Evalueringen har til formål at følge kompetenceudviklingen i de naturfaglige lærerteams og bidrage til lærernes individuelle og teambaserede refleksioner samt til den løbende udvikling af projektet.

Projektholder

Natuvidenskabernes Hus

Evalueringens projektgruppe

Dorte Christiansen Elmeskov (IND)

Christina Frausing Binau (Astra)

Projektperiode

2016 - 2020