31. december 2013

Gymnasiefremmede elever, 3. runde, 2012/2013

10 skoler eller netværk af flere skoler gennemfører i 2012-2013 udviklingsprojekter under UVM's fokusområde om øget fagligt udbytte for gymnasiefremmede elever. IND gennemfører i tilknytning hertil et netværksprojekt, som skal støtte og følge skoleprojekterne og bidrage til at analysere og formidle erfaringerne fra de mange projekter.

Dette er 3. runde af projekter under fokusområdet om gymnasiefremmede elever. Oversigt over alle runder: Se boksen til højre.

Formål med IND's følge-, faciliterings- og analyseprojekt

Projektets formål er at bidrage til kvalificering af og opsamling på tværgående erfaringer og konklusioner fra de skoleforankrede udviklingsprojekter (herefter ’skoleprojekterne’), som igangsættes fra januar 2012, med fokus på at støtte gymnasiefremmede elevers udbytte af gymnasieforløbet. Skoleprojekterne sigter mod at udvikle undervisningen inden for en nærmere afgrænset fagrække på de fire gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf), så den imødegår nogle af de vanskeligheder, forskning har peget på, gymnasiefremmede elever kan have i forhold til de enkelte fag. De involverede skoler vil gennemføre udviklingsarbejder og eksperimentere med pædagogiske former, og skal som en del af projektet udveksle erfaringer om eksperimenterne.

Formålet med det tværgående følge-, faciliterings- og analyseprojekt er at sikre en fælles rød tråd gennem projekterne, som gør det muligt at foretage en samlet vurdering af erfaringerne med de forskellige indsatser i forhold til nogle formulerede fokuspunkter. På denne baggrund skal projektet formulere anbefalinger til videre udviklingslinjer i de gymnasiale uddannelsers arbejde med at støtte gymnasiefremmede elevers udbytte af undervisningen. Fokuspunkterne skal være gennemgående for skoleprojekterne uden at de nødvendigvis er udtømmende i forhold til de enkelte projekters problemformuleringer og udviklingsmål.

Projektet har fået sin egen hjemmeside, hvor vi samler information om indhold og aktiviteter i projektet:

Projektperiode

Dette er 3. runde af projektet: Januar 2012 - december 2013
For de øvrige runder af projektet, se boksen til højre

Slutkonference

Slutkonferencen afholdes d. 23. april 2014 på Høje-Taastrup Gymnasium. Læs mere her.

Rapport

I forbindelse med slutkonferencen for projektet den 23. april 2014 på Høje-Taastrup Gymnasium er der udgivet en tværgående rapport fra projekterne:

Projektgruppe fra IND

Lars Ulriksen 
Christine Holm
Aase H. Bitsch Ebbensgaard  (Aebbensgaard@ind.ku.dk)

Skoleprojekter

I denne runde af projektet indgår 10 udviklingsprojekter på skoler eller i netværk af flere skoler. Link til korte beskrivelser fra april 2012: