Forskningsprogram for undervisning i science og matematik i gymnasiet

Vi vil skabe Danmarks stærkeste platform for forskning på gymnasieområdet indenfor science. En platform, der samler og synliggøre eksisterende forskning inden for gymnasieområdet - og sætter retning på ny forskning i tæt samspil med praksis og med fagene.

Forskningsprogrammet er 5-årigt, og har i perioden 2024-2028 til formål at styrke og udvikle matematik- og naturvidenskabsundervisningen i gymnasiet.

Forskningsprogrammet

  • Igangsætter nye tematiske forskningsnetværk på tværs af institutioner for forskere, der arbejder på SCIENCE inden for gymnasieområdet, og praktikere i gymnasiet.
  • Synliggør eksisterende forskning til gavn for undervisningen i gymnasiet og knytter forskningen tættere til gymnasiernes undervisningspraksis.
  • Skaber nye fælles mødesteder, hvor der er plads til dialog og udveksling mellem fagforskere, didaktikere og praktikere.

 

Forskningsnetværk

Vi etablerer og finansierer 6 toårige forskningsnetværk over en 5-årig periode

  • Hvert netværk har en netværksleder, et antal forskere og gymnasielærere. Netværkene har til opgave gennem seminarer, skriveophold, udvikling og afholdelse af workshops at udvikle og afprøve forskning og undervisningspraksis i tæt samspil. Det forventes at hvert netværk producerer en fondsansøgning til et forskningsprojekt med både forskere og gymnasielærere i løbet af netværkets levetid. Ligeledes vil nogle af netværkene udvikle og gennemføre EVU-aktiviteter eller omsætte eksisterende forskningsviden til gymnasieundervisning.
En figur over projektets fem år.
Figur 1: Over projektets fem år, er målet at starte seks toårige netværk op i alt. To netværk (A og B) i 2024, som afsluttes i 2026. Netværk C opstarter i 2025, og fortsætter ind i 2026, hvor netværk D og E opstarter. De fortsætter ind i 2027. hvor netværk C afsluttes og netværk F opstarter. I 2028 afsluttes netværk F. 

Aktiviteter

Forskningsprogrammets aktiviteter skal sikre, at det er meningsfuldt for så mange aktører som muligt at deltage i programmets virke. Aktiviterne udvikles og udbydes løbende i programperioden. I programmets første år er der fokus på opstart af de første netværk, synliggørelse samt udarbejdelse af State of the Art publikation(er):

  • Naturvidenskabelige gymnasielæreruddannelser i andre Nordiske og udvalgte Europæiske lande. Især fokuseres på deres forskningsbasering samt samspillet mellem fagdidaktik og fagfaglighed samt tilknytningen til praksis.
  • Kortlægning af danske naturvidenskabelige gymnasielæreres uddannelse og efter-/videreuddannelse, herunder særligt gymnasie-specialiseringerne på SCIENCE, deres struktur og sammenhænge.

 

SENSES (Science Education Network for Supporting Embodied Sense-Making) er et nyt netværk af forskere og gymnasielærere, der vil udvikle undervisningsmetoder baseret på embodied cognition perspektiver. Embodied cognition er ideen om, at vores kognition er stærkt påvirket af vores fysiske krop og sanser, og at dette kan bruges til at styrke læreprocesser. Netværket fokuserer på samarbejde: forskere, undervisere og lærere deler viden og ideer for at gøre science undervisning mere engagerende og tilgængelig for flere elever ved at inkorporere de fysiske kroppe og sanser i læringsmetoderne. Med solid forskningsbaseret viden og praktisk erfaring fra klasseværelset, bestræber SENSES sig på at forme fremtidens undervisning i naturvidenskab.

For mere information om SENSES kontakt venligst Magdalena Kersting.

Ved du allerede, at du gerne vil være en del af netværket, så kan du tilmelde dig her.

 

 

Med dette nye netværk vil vi eksperimentere med praksisudvikling gennem lektionsstudier af danske gymnasielærere i matematik på tværs af ret forskellige sjællandske skoler. Fra et skoleperspektiv får lærerne sparring med andre lærere i samspil med forskere fra IND og MATH på deres undervisningsplanlægning, gennemførelse og efterfølgende observationsbaseret refleksion om koblingen mellem undervisning og læring.


Sideløbende trækker netværket på de internationale partnere fra Japan og Europa, der dels deler deres viden og samarbejder om at udvikle vores fælles viden om hvad, der skal til for at facilitere og videreudvikle lektionsstudier på gymnasieniveauet. Dette vil internationalt kunne være med til at forme praksisudvikling i en kontekst, hvor faget har en stærkere teoretisk forankring.


Lektionsstudier er en japansk ramme for praksisudvikling i samspil lærere, forskere og ledere, hvor lærere eksperimenterer med undervisning som problemløsning med ligeligt fokus på matematikken og hvordan denne orkestreres i undervisningen, så elevernes undersøgelser danner grundlaget for deres læring. Lektionsstudier har de seneste årtier bredt sig til hele verden, men primært på grundskoleniveau.

For mere information om netværket, kontakt venligst Britta Eyrich Jessen.

 

Arrangementer Forskningsprogram for undervisning i science og matematik i gymnasiet

Se flere

Visionen at skabe Danmarks stærkeste platform for fag- og praksisnær forskning, til styrkelse og udvikling af naturvidenskabs- og matematikundervisningen i gymnasiet.

 

Missionen er at samle og synliggøre eksisterende og etablere ny forskning inden for gymnasieområdet på SCIENCE i samspil med praksisfeltet.

Kontakt

Lene Møller Madsen
Professor
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
lmmadsen@ind.ku.dk 
+4535320459

Magdalena Kersting
Tenure Track Adjunkt
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
mkersting@ind.ku.dk 
+4535323775

Tenure Track Adjunkt
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
+4535320363