Evaluering af Hverdagsfysik

Hverdagsfysik var et projekt, hvis formål var at udvikle undersøgelsesbaserede forløb til fysikundervisningen i gymnasiet. I projektet blev der udviklet en række undervisningsforløb i fysik C, B og A til stx og htx, som lægger op til, at eleverne laver undersøgende arbejde. I forløbene skal eleverne arbejde med at formulere hypoteser og opstille og udføre eksperimenter om hverdagsfænomener, som de selv undrer sig over. I de udviklede forløb indgår lærervejledning, E-bog og videoer, som kan findes på youtube kanalen Scienceguides og hjemmesiden www.testoteket.dk/hverdagsfysik

Projektet blev gennemført af Undervisningsfysik i 2019 - 2021.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) stod for at designe og gennemføre en evaluering af Hverdagsfysik.

Evalueringens formål

Formålet med evalueringen var:

  • at skabe grundlag for beslutning om, hvilke fænomener inden for det fysikfaglige område de udviklede undervisningsforløb skulle tage udgangspunkt i med henblik på de ville skabe størst mulig motivation hos eleverne. (Denne del af evalueringen blev gennemført som en brugerundersøgelse i foråret 2019).
  • at bidrage til optimering af de udviklede forløb undervejs i processen. (Denne del af evalueringen blev gennemført som en procesevaluering i efteråret 2019/ vinteren 2020).
  • at bidrage til den fortsatte udvikling af projektet ved at identificere udfordringer og muligheder knyttet til at arbejde undersøgende i fysikundervisningen gennem brug af de udviklede forløb. (Denne del af evalueringen blev gennemført foråret 2021).

Find rapporten på neuc.dk.

Projektholder

Undervisningsfysik

Projektgruppe

Dorte Christiansen Elmeskov (IND)
Cecilie Munkholm Dall (Astra)

Projektperiode

2019-2021