Hypatia - Kønsinklusion i naturfagsundervisning – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Projekter > Hypatia - Kønsinklusio...

31. juli 2018

Hypatia - Kønsinklusion i naturfagsundervisning

Hypatia er en forskningsbaseret kampagne, målrettet europæiske nøgleorganisationer inden for naturfagsundervisning og -formidling. Kampagnen skal sikre at kønsinklusion integreres i disse organisationers aktiviteter, og vil inddrage 13-18-årige piger og drenge i kontekster både i og udenfor skolen.

Hypatia er et Horizon 2020-finansieret EU-projekt.

Projektgruppe

Marianne Achiam, IND (projektleder af INDs del)
Henriette Holmegaard, IND

Projektperiode

08/2015 - 07/2018

Mere information på projektets engelske side.