31. juli 2018

Hypatia - Kønsinklusion i naturfagsundervisning

Hypatia var en forskningsbaseret kampagne, målrettet europæiske nøgleorganisationer inden for naturfagsundervisning og -formidling. Blandt organisationerne var museer og science centre, skoler, industri og forskningsinstitutioner. Kampagnen integrerede kønsinklusion i disse organisationers aktiviteter, og inddrog 13-18-årige piger og drenge.

Hypatia var et Horizon 2020-finansieret EU-projekt. Institut for Naturfagenes Didaktik udarbejdede følgende leverancer (som alle har været reviewet af projektets ekspertpanel):

D2.1 Kriterier for kønsinklusion (Criteria for Gender Inclusion)
Dette dokument diskuterer hvordan naturfagsundervisning og -formidling i Europa tiltrækker et forholdsvist snævert udvalg af unge til naturvidenskabelige uddannelser og karriereveje. Forfatterne udvikler en begrebsramme for hvordan (køns-) inklusion og eksklusion kan forstås, og angiver en række kriterier for hvordan inklusion kan indbygges i nye aktiviteter eller evalueres i eksisterende aktiviteter.

D2.2 Gode praksisser for kønsinklusion i STEM formidling (Good Practices on Gender Inclusion in STEM Communication)
Dette dokument analyserer 49 formidlingsaktiviteter som er indrapporteret af deltagerne i projektet Hypatia. Aktiviteterne analyseres ud fra naturvidenskabeligt indhold, format, og målgruppe. Gennem analysen identificeres gode praksisser for kønsinklusion samt vigtige opmærksomhedspunkter. Dokumentet indeholder et appendiks med beskrivelser af alle 49 aktiviteter.

D2.3 State of the Art – kønsinklusion i STEM (State of the Art on Gender in STEM)
Dette dokument kortlægger hvordan køn anskues i STEM undervisning i 14 EU-lande. Kortlægningen er baseret på niende klasses læreplaner for fysik og biologi, og er informeret af officielle retningslinjer for undervisere og skoleledere såvel som EU-publikationer og rapporter. Kortlægningen viser at mange europæiske læreplaner afspejler en binær opfattelse af køn. Samtidig er der forholdsvis få retningslinjer for hvordan kønsinklusion kan indbygges i undervisningen. Samlet set peger dokumentet på at der er er mere arbejde at gøre før naturfagsundervisningen i Europa bliver kønsinkluderende.

D2.4 Hvordan transformeres institutioner til at blive kønsinkluderende? (Institutional Guidelines)
Hvis kønsinklusion skal indgå som en del af en institutions formidlingspraksis på en bæredygtig måde, er det nødvendigt ikke blot at ændre formidlingspraksis, men også at at transformere selve institutionen. Sådan en transformation kan kun finde sted gennem indsatser på alle niveauer: individer, afdelinger, og ledelse. Dette dokument diskuterer hvordan transformationsprocesser kan påbegyndes og videreføres, og giver konkrete eksempler fra de institutioner der deltog i Hypatia.


IND projektgruppe

Marianne Achiam (work package leader)
Henriette Holmegaard


Projektperiode

08/2015 - 07/2018
Mere information på projektets hjemmeside http://www.expecteverything.eu/hypatia/.