Matematikdidaktisk design for statistisk literacy - Vi undersøger verden

Ph.d.-projekt

Statistisk literacy, dvs. forudsætninger for at forholde sig kritisk og indsigtsfuldt til kvantitative data og udsagn baseret på sådanne, er nødvendig for alle borgere i nutidens samfund. Projektet undersøger hvordan designformatet ”studie og forskningsforløb” (SFF) og teknologiske ressourcer kan bruges til at styrke folkeskolens bidrag til elevernes statistiske literacy. Metoden er et didaktisk designforskningsprojekt, hvor eksemplariske SFF designes, afprøves og dokumenteres i samarbejde med lærerteams.

Samarbejdspartnere

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet & Københavns Professionshøjskole

Projektleder

Ph.d.-studerende Camilla Hellsten Østergaard


Vejledere

Hovedvejleder: Professor Carl Winsløw, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Bivejledere: Lektor, ph.d. Klaus Rasmussen og lektor, Charlotte Krog Skott, begge fra Københavns Professionshøjskole


Projektperiode

01.01.2019 – 31.05.2023