Evaluering af Naturfagsmaraton II

Naturfagsmaraton var et årligt tilbagevendende undervisningsforløb til 5. og 6. klasser i hele landet arrangeret af Naturvidenskabernes Hus.

Ved at deltage i Naturfagsmaraton gennem en periode på skolen og det afsluttende lokale arrangement, var det hensigten at give elever og lærere erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, som skulle styrke elevernes motivation for at lære mere i de naturvidenskabelige fag.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) gennemførte en evaluering af Naturfagsmaraton.

Evalueringens formål

Formålet var at evaluere elev- og lærerudbyttet af Naturfagsmaraton via årligt online spørgeskema samt at sikre, at der indsamles viden om virkning af eksisterende og nye aktiviteter, som fødes tilbage i projektet mht. videreudvikling af projektets aktiviteter og indsatser.

Find rapporten på neuc.dk.

Evalueringens projektgruppe

Olga Trolle (IND)

Suzie Auener (Astra)

Projektperiode

Juli 2019 – december 2022