30. juni 2014

Evaluering af naturvidenskabelig dannelse i stx og hf

En af intentionerne med Gymnasiereformen fra 2005 er at styrke de naturvidenskabelige fags bidrag til elevers og kursisters almene dannelse. I foråret 2014 er der på Institut for Naturfagenes Didaktik gennemført en evaluering for Undervisningsministeriet af, hvordan denne intention er realiseret i stx og på hf. Evalueringen tager udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål:

Hvorledes har begreber om almendannelse i relation til de naturvidenskabelige fag sammenhæng med og hvorledes kan de genfindes i den naturfaglige undervisning og i elevers og kursisters udbytte af denne undervisning i det almene gymnasium og på hf, og hvilke barrierer for realisering af gymnasiereformens intentioner om fremme af naturvidenskabelig dannelse kan identificeres?

Link til evalueringsrapporten

Projektgruppe fra IND:  Institutleder Jens Dolin, postdoc Bjørn Friis Johannsen,  videnskabelig assistent Sofie Birch Jensen, konsulent Lærke Bang Jacobsen og konsulent Christian Jacobsen.

Projektperiode: 1/12 2013 – 30/6 2014

Bevillingsgiver: Undervisningsministeriet, kontoret for de gymnasiale uddannelser.