30. juni 2014

Evaluering af naturvidenskabelig dannelse i stx og hf

En af intentionerne med Gymnasiereformen fra 2005 er at styrke de naturvidenskabelige fags bidrag til elevers og kursisters almene dannelse. I foråret 2014 er der på Institut for Naturfagenes Didaktik gennemført en evaluering for Undervisningsministeriet af, hvordan denne intention er realiseret i stx og på hf. Evalueringen tager udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål:

Hvorledes har begreber om almendannelse i relation til de naturvidenskabelige fag sammenhæng med og hvorledes kan de genfindes i den naturfaglige undervisning og i elevers og kursisters udbytte af denne undervisning i det almene gymnasium og på hf, og hvilke barrierer for realisering af gymnasiereformens intentioner om fremme af naturvidenskabelig dannelse kan identificeres?

Link til evalueringsrapporten
Link til Undervisningsministeriets resume

Projektgruppe fra IND:  Institutleder Jens Dolin, postdoc Bjørn Friis Johannsen,  videnskabelig assistent Sofie Birch Jensen, konsulent Lærke Bang Jacobsen og konsulent Christian Jacobsen.

Projektperiode: 1/12 2013 – 30/6 2014

Bevillingsgiver: Undervisningsministeriet, kontoret for de gymnasiale uddannelser.