28. september 2016

Evaluering af Science Talent Forsker

Science Talenter hos Mærsk Mc-Kinney Møller Videnscenter har fra august 2015 til august 2016 gennemført projektet ”ScienceTalent Forsker”, hvori der deltog et antal 3.g elever  der af de gymnasier de gik på var blevet udpeget som særlig talentfulde og interesserede i forskning inden for de naturvidenskabelige fag. Formålet med projektet var primært at understøtte elevernes interesse for forskning. Projektet var støttet af Lunbeckfonden.

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) har gennemført en evaluering af projektet.

Evalueringens formål

Formålet med evalueringen var primært at skaffe viden om faktorer, der fastholder og om muligt udbygger elevinteresser for forskning i naturvidenskaberne og målet har konkret været at undersøge, hvordan elevernes interesse, motivation og engagement for naturvidenskabelig forskning udviklede sig i løbet af projektet.

Projektgruppe ved IND / NEUC

Jens Christian Jacobsen
Olga Trolle
Begge er konsulenter ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Projektperiode

August 2015 - august 2016

Rapport

Evaluering af ScienceTalent Forsker (pdf)