26. november 2015

Pædagogisk kompetenceprofil

En arbejdsgruppe har med udgangspunkt i de lokale didaktiske miljøer og Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) udarbejdet den pædagogiske kompetenceprofil.

Profilen er blevet behandlet i KUUR i sommeren 2015. En engelsk udgave er under udarbejdelse.

Projektleder Jens Dolin om baggrunden for at udvikle en fælles pædagogisk kompetenceprofil på KU:

”Forskning er stadig den gyldne standard på universiteterne. Universiteterne rankes altovervejende på baggrund af deres forskning, og der er et helt begrebsapparat, man kan bruge til at beskrive god og dårlig forskning. Det er der ikke inden for undervisning, og bl.a. derfor får den automatisk en lavere status. Hvis vi vil øge undervisningens status, så skal vi have et sprog for det, og det kræver et fælles begrebsapparat.” 
(fra konferencemagasinet "Værdsæt undervisning", EVA, 2015)

Den pædagogiske kompetenceprofil er tænkt som et redskab, som undervisere og deres ledere kan anvende ved MUS sammen med undervisningsportfolioen. Den skal medvirke et fælles sprog om undervisningskompetencer, og danne grundlag for en fælles standard på Københavns Universitet for, hvordan man beskriver undervisningskompetencer.

Fra IND har følgende medvirket i arbejdsgruppen:

Gruppen har i øvrigt været sammensat af medlemmer fra bla. Undervisningsportfolio-projektet og Teaching Academy-projektet.

Læs også om projektet "Pædagogisk kompetenceprofil" samt andre KUUPI-projekter på: KU's side om pædagogisk-diaktiske initiativer.