30. juni 2010

Forståelsesorienteret feedback i matematik og fysikundervisningen på stx og htx

Udviklingsprojektet sigtede mod at udvikle former for feedback i matematik- og fysikundervisningen, som kan styrke elevernes forståelse af kriterierne for evalueringen og af hvad de skal gøre for at forbedre deres forståelse og deltagelse i undervisningen. Projektet havde særligt fokus på feedbackformer, som kan støtte gymnasiefremmede elever.

Projektdeltagere:
Lars Ulriksen og Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik
Svend Runge Nielsen, Roskilde Katedralskole
Bo Toftmann Christensen, Roskilde Katedralskole
Ole Rahn Rasmussen, Roskilde Tekniske Gymnasium
Mette Bendix Lomholt, Roskilde Tekniske Gymnasium
Astrid Helin, Høje Taastrup Gymnasium (skiftet til Egedal Gymnasium)
Steen Lykke, Høje Taastrup Gymnasium
Gitte Iversen, CPH West Htx
Jørgen Gabel, CPH West Htx

Projektperiode: maj 2009 - juni 2010

Der afholdtes en workshop med udgangspunkt i erfaringer om og med forståelsesorienteret feedback den 1. februar 2012

Projektet blev finansieret af Undervisningsministeriet, de involverede skoler samt IND.

Dokumenter:

Relaterede projekter:

IND står for to runder af netværksprojekter om øget faglig udbytte for gymnasiefremmede: