1. juni 2011

Videnskabsformidling via web

Projektets formål var at skaffe viden om hvordan videnskabsformidling via webmediet gøres bedst muligt i forhold til brug i undervisning, og at formidle denne viden til producenter af videnskabsformidling.

Gennem analyse af udvalgte videnskabsformidlende websites og interviews med lærere har projektet produceret en række anbefalinger til webformidlere og anbefalinger til lærere der gerne vil udvikle deres brug af websites i undervisning.

Projektet er formelt afsluttet med et afslutningsseminar 9. juni - læs mere her.  Projektets resulater formidles gennem artikler og oplæg for interesserede. 

I tilknytning til projektet har Mette Beier Jensen lavet et bachelorprojekt om websitet Virtuelgalathea3.dk. Dette arbejde er også i form af artiklen "Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning" publiceret i Tidsskriftet MONA 2011-1.

Projektperiode: December 2009 - juni 2011

Projektansvarlig: Sebastian Horst

Projektoverblik

Projektet bestod af 3 faser: I fase 1 blev projektgruppen nedsat og den eksisterende forskning om videnskabsformidling i forhold webmedier beskrevet. Samtidig nedsattes en baggrundsgruppe. Fase 2 var en interviewundersøgelse blandt danske gymnasie- og folkeskolelærere, hvor forskellige videnskabsformidlende websider blev vurderet i forhold til deres anvendelighed i undervisningen. Samtidig blev lærernes brug af og holdning til webmedier generelt undersøgt. I fase 3 blev materialet analyseret og der blev udarbejdet vejledning til webproducenter af videnskabsformidling.

Læs den oprindelige projektbeskrivelse (tidsplanen er ændret i forhold til denne)