PROMISE

Projektet Philosophy of Personalized Medicine in Practice (PROMISE) er en praksis-orienteret filosofisk analyse af, hvordan personlig medicin påvirker almenmedicinsk praksis.

Personlig medicin forventes at forbedre diagnose, behandling og forebyggelse af en lang række sygdomme ved integrering af genetisk information og andre sundhedsdata. Samtidig forventes den øgede digitalisering og ”dataintensivering” at forbedre og automatisere forskellige arbejdsprocesser i sundhedsvæsenet, bl.a. ved hjælp af kunstig intelligens.

Ifølge nogle fortalere går implementeringen af personlig medicin i almen praksis for langsomt i forhold til den videnskabelige udvikling. Disse henviser ofte til behovet for at opkvalificere lægernes kompetencer i genetik og sundhedsteknologier, hvilket rejser interessante spørgsmål om hvilke roller og kompetencer fremtidens læge vil have.

PROMISE undersøger hvordan alment praktiserende læger oplever visionerne for personlig medicin i forhold til eksisterende lægeroller og deres professionelle identitet. Formålet med projektet er at give en empirisk informeret analyse af implikationerne af personlig medicin for fremtidens sundhedssystem og medicinsk uddannelse.

Projektdeltagere

Navn Titel Billede
Sara Green Lektor Billede af Sara Green
Olivia Marie Spalletta Videnskabelig assistent Billede af Olivia Marie Spalletta

Støttet af

Projektperiode

1/9-2020 - 1/1-2025

Deltag i PROMISE

Er du praktiserende læge kan du deltage i PROMISE. Klik her for mere information.