13. februar 2012

Studieintroduktion Model 2012

Det Naturvidenskabelige Fakultet gennemfører et tre-årigt udviklingsprojekt omkring første studieår på bacheloruddannelserne ved SCIENCE. Visionen er at udvikle og implementere en samlet satsning på hele fakultetet, der skaber de bedst mulige rammer for:

  • Den enkelte studerendes overgang fra ungdomsuddannelse til bacheloruddannelse ved SCIENCE
  • Studiemiljø og undervisning på første studieår

Projektet er sat i værk af NFLT (Det Naturvidenskabelige Fakultets Ledelsesteam) i marts 2011, og er forankret med projektledelse i Studenterservice. 

Prodekan Henrik Busch er formand for styregruppen for  Studieintroduktion Model 2012 og Karen Myhre Jensen er projektleder hos Studenterservice.

Læs mere om projektet, dets baggrund, organisering, vidensgrundlag og inititativer på hjemmesiden under SCIENCE:

  • Studieintroduktion Model 2012 - http://www.science.ku.dk/si2012/

Projektperiode

Projektet gennemføres i perioden 2011 til 2014 med implementering af de første tiltag fra sommeren 2012.

Medvirkende fra IND

  • Jens Dolin er medlem af projektets styregruppe 

Styregruppen koordinerer arbejdet i projektet og afrapporterer til NFLT.

Der er etableret 3 projektteams, som leverer faglige input og forslag til indsatsområder til styregruppen.

Notater fra projektet

I forbindelse med fase 2 i projektet er der udarbejdet to baggrundsnotater som giver overblik over vidensindsamlingen indenfor projektet fokusområder:

  • Overblik over forskningen i rekrutterings- og vejledningsinitiativer,
    Henriette Tolstrup Holmegaard mfl., oktober 2011
  • Læringsudbytte, frafald og fastholdelse på naturvidenskab,
    Lars Ulriksen mfl., oktober 2011