01. april 2016

Studieforløb - database: Studieforudsætninger og studieeffektivitet m.v.

Opbygning af en database med oplysninger om de studerende på SCIENCE, som kan fungere som varigt statistisk beredskab (uddannelsespolitisk ressource), som forskningsmateriale og som baggrund for udvikling af specifikke undervisningstilbud og andre tiltag i forhold til studerende.

Hovedspørgsmål: Hvor kommer de studerende på SCIENCE fra? Hvordan klarer de sig på vores uddannelser? Hvilke faktorer har indflydelse på de studerendes studiefremdrift og frafald, inkl. social baggrund m.v.? Hvordan er specifikke uddannelses- og undervisningspraksisser i stand til at fastholde og sikre studiefremdriften for bestemte typer studerende?

Projektperiode: 1.5.2014-1.4.2015

Projektgruppe fra IND:
Postdoc Bjørn Friis Johannsen (projektleder) 
Lektor Camilla Østerberg Rump
Chefkonsulent Sebastian Horst
Adjunkt Henriette Tolstrup Holmegaard

Professorer MSO:
Anders Priemé
Ian Bearden
Marianne Ellegaard

Ekstern konsulent: Thomas Lange, Lange Analyser