01. november 2015

Teknologistøttet SCIENCE-læringsmiljø

Projektet vil opbygge viden på fakultetet (IND og DIKU) om teknologistøttet og teknologistyret læring og læringsmiljøer i forhold til eksisterende, men ikke udbredte, og cutting-edge teknologier. I et antal cases fra forskellige fagtraditioner inden for SCIENCE afprøves om og i givet fald hvordan ny computerteknologi kan understøtte den studerendes læring, fx i forbindelse med perceptuelle hindringer, som kan være vanskelige at overkomme i eksisterende læringsformer. Målet er at pege frem mod hvordan fremtidens naturvidenskabelige undervisning også kan foregå.

Der indrettes et testlokale på SCIENCE, hvor gennemførsel af de udvalgte cases kan ske og som efter projektet kan stå til rådighed for forsøg med teknologierne og fungere som øverum for fakultetets undervisere.

Projektperiode: 1.5.2014-1.11.2015

Projektgruppe fra IND:
Adjunkt Marianne Achiam (projektleder)
Postdoc Jesper Bruun
Lektor Michael May

Projektdeltager fra DIKU:
Adjunkt Mikkel Rønne Jakobsen