Tværfaglig og tværfakultær uddannelse

Projektet ’Tværfaglig og tværfakultær uddannelse’ var et af "2016-projekterne" under KU's såkaldte 2016-pulje til uddannelsesinitiativer. Projektet satte fokus på at styrke tværfaglig undervisning og uddannelse på KU. Projektet så på, hvilke udfordringer undervisere og studerende møder i den tværfaglige undervisning, og hvilke muligheder den tværfaglige undervisning giver for de studerendes læring.

Der er stor efterspørgsel efter kandidater med tværfaglige kompetencer. KU lægger vægt på, at studerende skal udvikle tværfaglige kompetencer, som de kan bruge, når de møder de sammensatte problemstillinger, som verden står overfor i dag. Men hvordan kan undervisere, kursusledere og studieledere tilrettelægge undervisningen og uddannelserne, så de studerende udvikler tværfaglige kompetencer og oplever en sammenhængende tværfaglig undervisning og uddannelse?

Projektet tog udgangspunkt i de mange erfaringer med tværfaglig undervisning og uddannelse, der allerede findes på KU. Projektet så på, hvilke udfordringer og muligheder studerende og undervisere møder i tværfaglig undervisning og uddannelse. Gennem projektet blev der udviklet materialer, kurser og konsulentydelser, der kan styrke den tværfaglige undervisning og uddannelse.

For yderligere information se projektets hjemmeside: 

Projektperiode: 2013 - 2016

Projektet var forankret ved Institut for Naturfagenes Didaktik med professor Jens Dolin som projektleder.