31. december 2016

Tværfaglig og tværfakultær uddannelse

Projektet ’Tværfaglig og tværfakultær uddannelse’ er et af "2016-projekterne" under KU's såkaldte 2016-pulje til uddannelsesinitiativer. Projektet sætter fokus på at styrke tværfaglig undervisning og uddannelse på KU. Projektet ser på, hvilke udfordringer undervisere og studerende møder i den tværfaglige undervisning, og hvilke muligheder den tværfaglige undervisning giver for de studerendes læring.

Der er stor efterspørgsel efter kandidater med tværfaglige kompetencer. KU lægger vægt på, at studerende skal udvikle tværfaglige kompetencer, som de kan bruge, når de møder de sammensatte problemstillinger, som verden står overfor i dag. Men hvordan kan undervisere, kursusledere og studieledere tilrettelægge undervisningen og uddannelserne, så de studerende udvikler tværfaglige kompetencer og oplever en sammenhængende tværfaglig undervisning og uddannelse?

Projektet tager udgangspunkt i de mange erfaringer med tværfaglig undervisning og uddannelse, der allerede findes på KU. Projektet ser på, hvilke udfordringer og muligheder studerende og undervisere møder i tværfaglig undervisning og uddannelse. Gennem projektet udvikles materialer, kurser og konsulentydelser, der kan styrke den tværfaglige undervisning og uddannelse.

Projektperiode: 2013 - 2016

Projektet er forankret ved Institut for Naturfagenes Didaktik med professor Jens Dolin som projektleder.

For yderligere information se projektets hjemmeside: 

Se også siden for alle KU's uddannelsesinitiativer under 2016-puljen.