1. december 2013

Læringsmål - Vejledning til kursusansvarlige (2013)

DidakTips nr. 11. Læringsmål - Vejledning til kursusansvarlige [pdf-fil]

Af Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik.

Denne vejledning er målrettet kursusansvarlige der skal udforme kursusbeskrivelser som anvender opdelingen af læringsmål i kompetencer, færdigheder og viden.

NB: Teksten indeholder forældede fremstillinger af kvalifikationsrammen, og vi arbejder derfor på at revidere teksten i 2019. Kontakt Sebastian hvis du ønsker direkte besked når den nye version foreligger.

Måske synes du ikke det virker så påtrængende at skulle bruge tid på at formulere læringsmål for dit kursus – og så oven i købet ud fra en bestemt skabelon. Men det vil altid være givende for et kursus at underviserne har en klar beskrivelse af hvad undervisningens mål er. Det letter kommunikationen mellem underviserne om prioritering og progression – og det letter dialogen med de studerende om hvad forventningerne er til dem, og hvordan de klarer sig.