20. september 2018

Indsatser mod frafald (2018)

DidakTips nr. 12. Indsatser mod frafald [pdf-fil]

Af Lars Ulriksen, Lene Møller Madsen og Henriette Tolstrup Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik.

Denne folder giver syv konkrete bud på indsatser, der kan reducere frafaldet af studerende på Københavns Universitet, ikke mindst på første år. Indsatserne bygger på forskning gennemført på IND, på national og international forskning og på konkret udviklingsarbejde på universitetet. Ved konktakt til forskningsgruppen eftersender vi gerne yderligere viden og henvisninger.