1. august 2011

Nr. 23/2011 PISA 2006 Science testen og danske elevers naturfaglige formåen

Hvad siger PISA science om danske elevers naturfaglige kompetencer - og hvad siger den ikke?

- Rapporten er nummer tre fra Validering af PISA projektet. 

NB: Rapporten er under udgivelse i IND's skriftserie. Foreløbig kan downloades den afleverede rapport:

Af: Lars Brian Krogh og Jens Dolin

Dette er den tredje og sidste rapport i forskningsprojektet Validering af PISA Science, der har til formål at placere PISA 2006 science testen i en dansk kontekst, dvs. i forhold til de danske mål for naturfagsundervisningen. Denne rapport belyser det centrale spørgsmål om PISA-testens validitet - måler testen det den intenderer? - og det lige så centrale spørgsmål om testens relevans - måler testen det som anses for centralt i det danske uddannelsessystem?

Rapportens centrale afsnit udgøres dels af teoretiske overvejelser over forskellige evalueringsparadigmers betydning for evalueringsresultater, og dels en række empiriske undersøgelser baseret på en feltvalidering, hvor en gruppe PISA-testede elever udsættes for en specieludviklet evalueringsproces, der tager hensyn til såvel PISA's egne scientific literacy-mål som de danske mål og dansk skolepraksis.

Se også projektets hjemmeside: VAP - Validering af PISA Science