Førsteårsundervisning – hjælp dine nye studerende godt i gang

Kurset i efteråret 2024 er underplanlægning, og der tages forbehold for justeringer. Præcise oplysninger om lokale og tilmeldingside følger snarest. (Opdateret 8. marts 2024).

På dette kursus vil du få viden om og indsigt i de forudsætninger, førsteårsstuderende kommer med, når de starter på KU. Du får indblik i nogle af de typiske udfordringer, som nye studerende oplever i mødet med universitetet og hvad du som underviser kan gøre for at skabe en bedre overgang. Herunder, hvordan du kan tage højde for de studerendes faglige niveau, hvordan man kan styrke de studerendes følelse af at høre til, samt skabe en aktiv og engageret kultur fra starten.  Du får konkrete eksempler på hvordan du kan gribe undervisningen an: F.eks. brug af studiegrupper, god feedback-kultur og hvordan du får de studerende til at engagere sig.

Mål

Efter kurset forventer vi at du kan: 

  • Beskrive de udfordringer de førsteårsstuderende typisk oplever ved overgangen fra gymnasiet til universitetet. 
  • Beskrive fordelene af et læringsmiljø, som integrerer læringsaktiviteter og skaber et sammenhængende forløb for den studerende. 
  • Med udgangspunkt i eget kursus, at kunne planlægge et undervisningsforløb, der tager hensyn til førsteårsstuderendes faglige forudsætninger. 
  • Mulighed for at anvende denne indsigt i planlægning af undervisningen – både i valget af indhold, undervisningsformer og feedback. 

Et vigtigt formål med kurset er at skabe en ramme for, at underviserne på førsteårskurserne konkret kan dele erfaringer om og udvikle deres egne kurser, så der kommer større sammenhæng og progression, både inden for det enkelte kursus og mellem de kurser, de studerende skal deltage i på første år

 

 

 

 

 

 

Kurset henvender sig til ansatte på KU, som skal undervise førsteårsstuderende.
Man kan deltage alene, men der kan være en fordel ved, at man tilmelder sig flere kolleger fra samme kursus/uddannelse.

Det er gratis at deltage.

 

 

 

 

 

 

 

Kurset er planlagt som to heldagsseminarer med oplæg, diskussioner og aktiviteter med udgangspunkt i deltagernes relevante erfaringer. Der er en mindre opgave mellem de to kursusdage, som lægger op til at indgå i konkrete udviklingstiltag, med mulighed for kollegial sparring. Ud over forskningsbaserede oplæg, har kursusdagene karakter af workshops, som er ramme for konkrete udviklingstiltag.

 Der vil være mulighed for at få kursusbevis ved gennemførsel af hele forløbet.

Kursusdage

  • 21. august 2024, kl. 9:00-15:00
  • 3. oktober 2024, kl. 9:00-15:00

 Der er frokost inkluderet på kursusdagene.