Kursus om at undervise førsteårsstuderende

Mål

Kurset vil bidrage til:

  • Indsigt i betydningen af de forudsætninger de førsteårsstuderende kommer til uddannelserne med, både med hensyn til faglige forudsætninger og deres forventninger og motivation for at studere, og hvordan man kan opnå indsigt i disse forudsætninger.
  • Viden om de udfordringer de førsteårsstuderende typisk oplever ved overgangen fra gymnasiet til universitetet.
  • Mulighed for at anvende denne indsigt i planlægning af undervisningen – både i valget af indhold, undervisningsformer, feedback.

Et vigtigt formål med kurset er at skabe en ramme for, at underviserne på førsteårskurserne konkret kan dele erfaringer om og udvikle deres egne kurser, så der kommer større sammenhæng og progression, både inden for det enkelte kursus og mellem de kurser, de studerende skal deltage i på første år.

 

 

 

 

 

 

Kurset henvender sig til ansatte på KU, som skal undervise førsteårsstuderende.
Man kan deltage alene, men der kan være en fordel ved, at man tilmelder sig flere kolleger fra samme kursus/uddannelse.

Det er gratis at deltage.

 

 

 

 

 

 

 

Kurset er planlagt som to heldagsseminarer med oplæg, diskussioner og analyse af udfordringer. Der er en hjemmeopgave mellem første og anden dag med afsæt i egen praksis. Ud over forskningsbaserede oplæg, har kursusdagene karakter af workshops, som er ramme for konkrete udviklingstiltag.

Man skal gennemføre hele forløbet for at opnå kursusbevis.

Kursusdage

  • 15. september, kl. 9:00-15:00, 2023
  • 08. november, kl. 9.00-15.00, 2023

 Der er frokost inkluderet på kursusdagene.