Kursus for førsteårsundervisere

Mål

Kurset vil bidrage til:

  • Indsigt i betydningen af de forudsætninger de førsteårsstuderende kommer til uddannelserne med, både med hensyn til faglige forudsætninger og deres forventninger og motivation for at studere, og hvordan man kan opnå indsigt i disse forudsætninger
  • Mulighed for at inddrage de studerendes forudsætninger i planlægningen af undervisningen
  • Viden om de vanskeligheder de førsteårsstuderende typisk oplever ved overgangen fra gymnasiet til universitetet.
  • Mulighed for at anvende denne indsigt i planlægning af undervisningen – både i valget af indhold, undervisningsformer, feedback.

 

Et vigtigt formål med kurset er at skabe en ramme for at underviserne på førsteårskurserne konkret kan arbejde med og udvikle deres egne kurser, så der kommer større sammenhæng og progression, både inden for det enkelte kursus og mellem de kurser, de studerende skal deltage i på første år.