Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Efteruddannelseskursus gennemført i 2011 - 2012 for undervisere i folkeskole og gymnasiale uddannelser. Kurset modtager økonomisk støtte fra UVM og fra EU-projektet S-TEAM. Det er gratis at deltage i kurset og der ydes tilskud til (delvis) dækning af vikarudgifter. Kursets deltagere har endvidere mulighed for at deltage gratis i MONA-konferencen.

Institut for Naturfagenes Didaktik indbød i skoleåret 2011/12 til kursus i tilrettelæggelse af undersøgelsesbaserede undervisningsforløb. Kurset blev tilbudt både gymnasielærere og lærere ved folkeskoler (i udskolingen). Herved kunne man i de to skoleformer udvikle en samstemmende terminologi og arbejdsmetoder inden for de naturvidenskabelige fag, så eleverne kunne opleve en mere glidende overgang fra folkeskole til gymnasiale uddannelser. Fokus i kurset var på at transformere de sædvanlige undervisningsforløb, så de blev undersøgelsesbaserede og elevaktiverende.

På grund af arbejdsformen på kurset var det mest praktisk, at hver skole tilmeldte 2 - 4 deltagere, der kunne arbejde sammen under forløbet.

Kurset blev udbudt både i København og i Odense.

Tidsplan

Kurset afholdtes over tre kursusdage.

I København:

I Odense:

Tirsdag d. 15. nov. 2011

kl. 10,15 - 14,00

Torsdag d. 24. nov. 2011

kl. 10,15 - 14,00

Tirsdag d. 10. jan 2011

kl. 9,15 - 15,00

Torsdag d. 12. jan 2011

kl. 9,15 - 15,00

Fælles afslutning:

Torsdag d. 22. marts 2011, kl.  10,15 - 14,00

Specialtilbud for kursets deltagere

Som et særligt tilbud blev kursets  deltagere inviterettil at deltage gratis i MONA-konferencen den 4. oktober 2011: Inquiry Based Science and Mathematics Education. 
Læs mere om MONA-konferencen på hjemmesiden: http://www.ind.ku.dk/mona/konference2011/

Materialer fra kurset

Yderligere information, fx om mulighed for lignende kurser 

Nærmere oplysninger hos kursusleder Claus Jessen, Institut for Naturfagenes Didaktik.
Mail: cjessen@ind.ku.dk, Tlf: 3145 1345
eller kontakt konsulent Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik