Videregående fagdidaktisk kursus i naturfag DidNatV / 7,5 ECTS

Overvejer du at blive gymnasielærer eller at undervise i naturfag?

På dette kursus kommer du til at arbejde med de naturvidenskabelige fags didaktik inden for gymnasiets fagrække, dvs. geografi, biologi, fysik og kemi.

Der indgår følgende faglige temaer:

 • Læringsteori: konstruktivisme med speciel fokus på inquiry 
 • Læringsmål og målbeskrivelser 
 • Feltarbejde og eksperimentelt arbejde 
 • Alternative conceptions (hverdagsforståelse)
 • Differentieret undervisning
 • Læring i uformelle miljøer

Ved kursets afslutning forventes du at kunne anvende læringsteori til at:

 • Planlægge og gennemføre inquiry-baseret undervisning
 • Analysere og vurdere planlagte lektioner og lektionsforløb
 • Tilrettelægge og organisere eksperimentelt arbejde samt feltarbejde
 • Udarbejde og anvende målbeskrivelser til undervisningsplanlægning og gennemførelse
 • Tilrettelægge læring i uformelle miljøer i kombination med læring i formelle miljøer
 • Analysere og afhjælpe elevers manglende forståelse (alternative conceptions).

Eksamensform:

Løbende evaluering (20 %) med afsluttende mundtlig evaluering (80%). Løbende bedømmelse af studerendes eget skriftlige arbejde, 7 trins-skala. Ved afslutningen af den skemalagte undervisning udvælger hver studerende tre af de under kurset bedømte opgaver. Disse tre opgaver vægter 20%. En undervisningsøvelse bedømmes af lærerteamet, og gives en helhedsbedømmelse efter 7 trins-skalaen. Vægtes 80%.
Intern cencur. Reeksamen: Samme form som ordinær eksamen.

Hvad forventes der af dig?

Kurset forudsætter Grundkursus i de naturvidenskabelige samt en bacheloreksamen fra et af de naturvidenskabelige fag. Herudover forventer vi, at du møder op til kursustimerne, idet du ud over det skriftlige pensum også vil blive evalueret på de kompetencer, du tilegner dig som led i undervisningen.

Tilmelding og praktisk information:

Kurset udbydes i lige år. Det er placeret i skemagruppe C og er på 7,5 ECTS-point.  Tilmeldingen sker via selvbetjeningssystemet på KUnet.

Kursusinformation for DidNatV