21. august 2023

Fire universiteter vil finde fælles standard for at uddanne matematiklærere 

Forskning

Fire europæiske universiteter vil lave fælles test af den viden, matematiklærere på gymnasialt niveau har.

matematikundervisning
Vi ved fra forskningen, at bestemte sider af matematiklærernes viden er afgørende for deres effektivitet som lærere, siger professor Carl Winsløw.

Forskere fra Københavns Universitet skal sammen med kollegaer i Paris, Prag og Milano kortlægge, hvordan matematiklærere på gymnasialt niveau uddannes – og hvad de kan.  

Under projektet vil fire universiteter fra forskningsalliancen 4EU+ udvikle et helt nyt værktøj til at sammenligne den matematiske viden hos matematiklærere på gymnasialt niveau på tværs af Europa.  

“Vi har brug for at have en fælles kvalitetsstandard på så centralt et område i vores uddannelsessystem,” forklarer professor Carl Winsløw, der leder forskningsgruppen fra Københavns Universitet. 

De får selskab af forskere fra Milano Universitet, Sorbonne Universitet og Charles Universitet.  

Markante forskelle

Der er i dag markante forskelle på, hvordan man uddanner matematiklærere til gymnasialt niveau. Nogle steder er studerende lærerstuderende fra dag et, andre steder – som i Danmark - læses matematik som universitetsfag med en didaktisk tilbygning, påpeger Carl Winsløw.  

“Man har ret til at blive ansat som lærer i et andet EU-land, men det er svært at forestille sig, hvordan det skal gøres i praksis, når uddannelserne er så forskellige.” 

Vi har brug for at have en fælles kvalitetsstandard på så centralt et område i vores uddannelsessystem.

Carl Winsløw

God grund til at se på Europa

I projektet “Knowledge for teaching upper-secondary mathematics” - eller KTUM – vil forskerne derfor starte med at kortlægge, hvordan matematiklærerne uddannes.  

“Vi samarbejder her med nogle af Europas bedste universiteter, så man kan nemt forestille sig, at der foregår noget rigtig god undervisning,” siger Carl Winsløw.  

“Samtidig er det lande, som ligner os, og som vi deler indre marked med. Derfor er der god grund til at rette opmærksomheden mod, hvad der forstås som best practice i andre EU-lande.” 

 

Fælles test af matematisk viden

Kortlægningen skal lægge grunden for en fælles test af den matematiske viden blandt studerende, der uddanner sig til matematiklærere på gymnasialt niveau. En fælles test kan på sigt blive fundamentet til fælles, forskningsbaserede undervisningsaktiviteter.  

Vi ved fra forskningen, at bestemte sider af matematiklærernes viden er afgørende for deres effektivitet som lærere, altså for hvor godt deres elever lærer matematik. Og desværre kan dårlig matematiklæring i gymnasiet blokere muligheden for at uddanne sig til ingeniør, økonom og en række andre erhverv som er af vital betydning i samfundet,” siger Carl Winsløw.  

Projektet er frem til slutningen af 2024 finansieret af 4EU+ alliancen, der er støttet af EU.  

Kontakt

Carl Winsløw
Professor 
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet 
+45 35 32 04 33
winslow@ind.ku.dk

Emner

Læs også