Jan Sølberg

Jan Sølberg

Lektor

Medlem af:

    Jeg beskæftiger mig primært med udvikling og forankring af ny undervisningspraksis i grundskolen. Mit arbejde har været rettet mod udviklingen af naturfaglige kulturer på skoler og siden hen også i kommuner. Gennem min forskning og tilknytning til mange udviklingsprojekter har jeg har vist, at koblingen mellem de politiske/administrative lag og praktikerne skal styrkes, hvis man vil sikre fornuftige rammer for udvikling, mulighed for institutionel forankring og udbredelse samt en mere systematisk vidensopbygning på tværs af udviklingsprojekter. Denne viden har jeg løbende formidlet til forskere, undervisere, lærerstuderende, fonde, interesseorganisationer, politikere og administratorer i håbet om at opnå bedre udnyttelse af vores ressourcer.    

    ID: 16111653