Masterafhandlinger fra Master i scienceundervisning

Rapporterne er fra den afsluttende masteropgave i Master i scienceundervisning.  Der er tale om uddannelsesfaglige problemstillinger som ofte kan have interesse også uden for universitetets mure. Master i scienceundervisning optog de første studerende i august 2015 og de to første hold har nu nu afsluttet uddannelsen. Mange af masterafhandlingerne udgives under forudsætning af forfatternes tilladelse i IND's studenterserie, hvor endvidere kandidatspecialer og enkelte andre projektopgaver skrevet ved Institut for Naturfagenes Didaktik, udgives. Se alle rapporter i: IND's studenterserie.  

Kontakt Christine Holm for nærmere information.