1. april 2011

Ny rapport: Fag og gymnasiefremmede

Institut for Naturfagenes Didaktik har udgivet en kort rapport om gymnasiefremmede elever. Rapporten er et resultat af et års udviklingsarbejde, hvor en projektgruppe på IND har fulgt og faciliteret 9 netværksprojekter finansieret af UVM. I disse projekter har tilsammen 31 skoler (stx, htx, hhx og HF) udviklet og afprøvet ideer, som kan bidrage til at øge gymnasiefremmede elevers udbytte af de gymnasiale uddannelser.

"Fag og gymnasiefremmede" sammenfatter de vigtigste erfaringer fra netværksprojekterne, og de fremadrettede anbefalinger som følger heraf. Rapporten og netværksprojekterne blev præsenteret ved slutkonferencen for projektet den 29. marts 2011. Rapporten er tilgængelig på projektets hjemmeside, hvor man også kan finde materialer fra slutkonferencen og alle netværksprojekternes rapporter.

Projektets hjemmeside

https://www.ind.ku.dk/negativ-social-arv/

Projektgruppe fra IND

Lars Ulriksen (projektleder)
Christine Holm
Aase H. Bitsch Ebbensgaard